sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Taal & rekenen

De invoering van de referentieniveaus in het onderwijs heeft consequenties voor het hele voortgezet onderwijs: taal- én rekenvaardigheden moeten tijdens de hele schoolperiode worden onderhouden. En ook voor het toekomstig functioneren van leerlingen in opleiding en beroep is een goede beheersing van taal- en rekenvaardigheden cruciaal. De afgelopen decennia ondersteunden wij tal van scholen die hun taal- en rekenbeleid wilden verbeteren. ​Taal- en rekenvaardigheden spelen immers een sleutelrol bij alle vakken.

 
 • Taalcoördinator

  Waarom een taalcoördinator? Elke school wil ervoor zorgen dat het taalniveau van haar leerlingen geen belemmering vormt om leerstof bij alle vak ...

  Lees meer

 • Leesexpert

  Lezen is een centrale  schoolse vaardigheid. De leesexpert heeft na deze cursus de kennis en instrumenten om de leesontwikkeling van alle leerli ...

  Lees meer

 • Taal- en Reken Effect

  In de gemeentes Rotterdam, Amsterdam en Utrecht verzorgt de CED-Groep trajecten om de taalresultaten van leerlingen in het voortgezet onderwijs te ve ...

  Lees meer

 • Krachtig schrijfonderwijs

  U maakt kennis met procesgerichte schrijfdidactiek en leert hoe u de opbrengsten van uw schrijfonderwijs kunt verhogen. Voor wie Docenten Nederla ...

  Lees meer

 • Taalgericht vakonderwijs

  Gericht luisteren en kijken, begrijpend lezen, formuleren en beantwoorden van vragen, functioneel schrijven en presenteren: voor leerlingen met een t ...

  Lees meer

 • Datacoach

  Een datacoach zorgt voor de toetskeuze, een toetskalender en het toepassen van toetsprocedures binnen de school. Voor wie Docenten vo Incompan ...

  Lees meer

 • Woordenschat

  Wat moet je precies doen als je iets moet ‘interpreteren’ en wat is ‘marginaal’? Wat betekent ‘afgezien van’? Vee ...

  Lees meer

 • Nieuwsbegrip

  Begrijpend lezen met het nieuws van de dag – dat is Nieuwsbegrip. Met Nieuwsbegrip maakt u begrijpend lezen leuker en effectiever! En met de Ni ...

  Lees meer

 • Newswise

  Newswise is een programma voor begrijpend lezen voor het vak Engels aan de hand van actuele onderwerpen. De aanpak van Newswise is gebaseerd op ...

  Lees meer

 • Nieuwsrekenen

  Nieuwsrekenen vormt een aanvulling op uw rekenmethode en biedt wekelijks contextopgaven over een actueel onderwerp.   Gratis uitproberen Nie ...

  Lees meer

 • Begrijpend lezen met Vakbegrip

  Toewerken naar 2F met motiverende vakteksten! Aan de hand van een speciaal lespakket met sectorgerichte leeslessen leert u een goede aanpak van vakte ...

  Lees meer

 • Rekencoördinator

  Het benoemen van een rekencoördinator op uw school draagt aanzienlijk bij aan het verbeteren van het rekenonderwijs op uw school. Op basis van z ...

  Lees meer

Direct contact

Karin Snoodijk

Cursusaanbod 2019-2020

Vo
 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599