sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Newswise

Newswise is een programma voor begrijpend lezen voor het vak Engels aan de hand van actuele onderwerpen. De aanpak van Newswise is gebaseerd op de succesvolle aanpak van Nieuwsbegrip, dat inmiddels op veel scholen in Nederland wordt ingezet.

Iedere twee weken
Elke twee weken verschijnt er een nieuwstekst plus opdrachten (niveau A1, A2 en B1 van het ERK), ontwikkeld door de makers van Nieuwsbegrip en een native speaker. Er wordt gewerkt met teksten over een (semi-)actueel internationaal onderwerp. Dit motiveert de leerlingen tot lezen.

Evidence based
Bij de teksten worden opdrachten ontwikkeld die gericht zijn op het aanleren van vijf 'evidence based' leesstrategieën: voorspellen, relaties en verwijswoorden, ophelderen van onduidelijkheden, vragen stellen, samenvatten.

Stappenplan
Tijdens het lezen van de tekst maken de leerlingen gebruik van een stappenplan, de Step-by-step Reading Guide, waarin deze leesstrategieën verwerkt zijn. In al het materiaal wordt de doeltaal Engels als voertaal gehanteerd.

Doelgroep
Newswise is geschikt voor leerlingen in de bovenbouw van het (tweetalig) basisonderwijs, voorgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijs. Zij moeten minimaal het A1-niveau beheersen.

Kosten
Met een licentie Newswise krijgen scholen een jaar lang toegang tot de website van Newswise. Op de website is al het materiaal, op alle niveaus te vinden. De prijs van een licentie Newswise is gebaseerd op het totaal aantal leerlingen van een schoollocatie. Kijk op de website voor informatie en de speciale introductieprijzen.

Open aanbod
Aan de slag met Newswise in het vo (S2304)
Aan de slag met Newswise in het mbo (S2306)

Voor teams
We verzorgen ook masterclasses op uw locatie.

Artikelen
Newswise nu ook voor bovenbouw basisschool (KlasseApart, februari 2018)

Interesse?
Bekijk hier het voorbeeldmateriaal. Of neem nu een gratis proeflicentie en probeer Newswise twee maanden gratis uit. 

 

Direct contact

Mignon van Hasselt

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599