sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Taalgericht vakonderwijs

Gericht luisteren en kijken, begrijpend lezen, formuleren en beantwoorden van vragen, functioneel schrijven en presenteren: voor leerlingen met een taalachterstand zijn dit vaak echte struikelblokken. Geeft u taalgericht les, dan besteedt u in uw lessen aandacht deze aspecten. Naast vakinhoudelijke doelen stelt u óók talige doelen. En u beschikt over een didactisch repertoire om in uw lessen de taalvaardigheden van leerlingen te verbeteren. Wij kunnen u ondersteunen bij de invoering van taalgericht vakonderwijs. Het programma bestaat uit een scholing taalgericht vakonderwijs en een traject voor observatie en coaching.

Samenwerkend leren
Verder bekwaamt u zich in samenwerkend leren als belangrijke werkvorm binnen taalgericht vakonderwijs. Daarbij komen ook de sociale en communicatieve vaardigheden die leerlingen nodig hebben om te kunnen samenwerken aan bod. Aan het eind van het basisdeel maakt u met de CED-adviseur afspraken voor lesobservaties en coachingsgesprekken.

Modules
Hierna maakt u een keuze uit de volgende modules:
• Klassenmanagement bij samenwerkend leren
• Taalgerichte vakopdrachten
• Planning en selectie van de leerstof
• Taalgerichte toetsing

Observatie en coaching
In de volgende fase krijgt u gerichte coaching om het geleerde in de klas toe te passen. De CED-adviseur observeert twee keer tijdens uw les. Het lesbezoek bevat een voorgesprek, een lesobservatie en een nagesprek. Het uiteindelijke doel is dat (vak)taalproblemen voor de leerlingen geen struikelblok meer vormen bij het begrijpen van de vakinhoud. U bepaalt zelf op welke aspecten van taalgericht vakonderwijs u tijdens de les geobserveerd wilt worden.

Duo-partners
Naast de coaching door de externe begeleider overlegt u met een duo-partner over de taalgerichte invulling van uw lessen. De duo-partners observeren ieder een les bij elkaar. Zo ontstaat er op school een klimaat van intervisie en klassenconsultatie, en kan de externe begeleider zich terugtrekken.

Meer weten?
Neem voor meer informatie over de scholing taalgericht vakonderwijs en het bijbehorende coachingstraject contact op met Marijke Bakker. m.bakker@cedgroep.nl

 

Direct contact

Marijke Bakker

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599