IKCA dreumes 242

Gratis webinar: De Vreedzame Kinderopvang

Spreekt dit je aan? Als vreedzame organisatie heb je een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Je richt je kinderopvangorganisatie in als oefenplek en zorgt met elkaar dat ieders stem ertoe doet. Als team is er een gedeelde visie en spreken jullie ‘dezelfde taal’. Klinkt dit als muziek in de oren, dan is De Vreedzame Kinderopvang iets voor jou! Neem deel aan één van de gratis webinars voor een indruk van het programma.

Een groep die om elkaar geeft
Landelijk is er veel ervaring opgedaan met De Vreedzame School voor basisscholen. Deze werkwijze is doorontwikkeld voor management, medewerkers, kinderen en ouders in de kinderopvang/BSO. Aan de hand van activiteiten leren kinderen spelenderwijs hoe zij conflicten kunnen oplossen en hoe zij samen keuzes maken en vormen zij een groep die om elkaar geeft. Er ontstaat een hele mooie doorgaande lijn wanneer een kinderopvangorganisatie met een vreedzame school gaat samenwerken!

Vaardigheden

In De Vreedzame Kinderopvang is veel aandacht voor het versterken van de vaardigheden van de professionals. Door de gerichte training van de managers, pedagogisch medewerkers en pedagogische coaches draagt iedereen zelf actief de grondprincipes van De Vreedzame Kinderopvang uit, in gedrag en pedagogisch handelen. Een fijne en praktische manier om invulling te geven aan de pedagogische basisdoelen en aan de nieuwe aanbodsdoelen van SLO (o.a. pre-fase wereldoriëntatie).

Gratis webinars

Wil je meer weten over De Vreedzame Kinderopvang? Neem dan deel aan één van onze gratis webinars. Tijdens de webinars zitten onze adviseurs klaar in de chat om je vragen te beantwoorden.
Ze vinden plaats op:

  • Maandag 22 juni, 16.00 uur
  • Dinsdag 23 juni, 20.00 uur
  • Donderdag 25 juni, 11.00 uur

Het webinar duurt 30 minuten.

Voor wie is dit webinar?

  • Voor kinderopvangorganisaties die willen weten hoe een invulling van De Vreedzame Kinderopvang kan aansluiten bij hun (vve-)programma, bijvoorbeeld Uk & Puk.
  • Voor kinderopvangorganisaties die - bijvoorbeeld binnen een IKC - willen gaan aansluiten bij een vreedzame school.
  • Voor professionals in de kinderopvang die concrete invulling en verdieping willen geven aan de vier basisdoelen en de nieuwe aanbodsdoelen van SLO.

Direct inschrijven!

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Nicoline Stufkens (n.stufkens@cedgroep.nl).

x