BB 358

Gratis webinar: De Vreedzame School - Van visie tot vorming

Nu het schooljaar is opgestart, zoeken we naar ons bekende ritme. Vreedzame professionals bouwen stevig aan groepsvorming en schoolteams die elkaar afgelopen jaar veel online hebben gezien, vieren de ‘live-ontmoeting’. Prachtig natuurlijk! En tegelijk brengt deze periode van online werken en aangepast onderwijs, nieuwe uitdagingen voort.

Zoals jullie bekend is het programma van De Vreedzame School gebouwd op een systematische aanpak, waarbij onderwijsprofessionals, leerlingen en ouders samenwerken. En dat vraagt om eenduidigheid op inhoud, in gedrag en taalgebruik! En het is begrijpelijk dat hier nu juist de uitdaging ligt. Reguliere werkwijzen staan minder op het netvlies, er moet veel meer opgestart worden dan Vreedzaam alleen en sommige schoolbezoekers moeten weer wennen aan de drukte. Het helpend zijn om in de systeemaanpak te investeren! En om routines en werkwijzen te herijken met het oog op welbevinden en effect.

De CED-groep biedt een scala aan programmaonderdelen waarmee de schoolpopulatie haar koers weer kan vinden en varen! Team- en visievorming, systematisch werken, leerling- en ouderparticipatie en signalering, zijn hiervan voorbeelden. Mooie bijkomstigheid is dat de menukaart van de NPO-gelden ingericht zijn om ook deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Meer weten?

Meld je dan hier aan voor onze gratis webinars DVS ‘Van visie tot Vorming’ op

  • maandag 20 sep van 19:00-20:00
  • woensdag 6 oktober van 15:00-16:00

Meld je gratis aan

Webinar: De Vreedzame School - Van visie tot Vorming
x