BLIJBERG 038

KindVak 2022

Van 29 september tot en met 1 oktober 2022 is het tijd voor de KindVak, hét overkoepelende vakevent voor alle professionals die werken met kinderen tot 12 jaar. Wij zijn erbij! Kom naar stand 108 voor een goed gesprek en interessante weggevers. Win jij een boeket of een inspiratieworkshop?

Workshops CED-Groep

Ook geven we elke dag één of meer workshops.

Zicht op ontwikkeling van kleuters

Donderdag 29 september - 13.15 - 14.15

Hoe houden we zicht op de ontwikkeling van de kleuters? Welke belangrijke plek nemen onze objectieve observaties in? Wat werkt voor kleuters en hoe geef je dat vorm in je aanbod? En: hoe blijven we toch opbrengstgericht werken en spelen? In deze workshop nemen we je mee op reis door een jaar in de groepen 1-2. Dit doen we aan de hand van de planmatige cyclische aanpak Opbrengstgericht werken in 4D (OGW 4D). 4D staat voor data-duiden-doelen-doen. Deze workshop is met name geschikt interessant voor leerkrachten groep 1-2, pedagogisch medewerkers BSO en IKC en leidinggevenden. Ook studenten zijn welkom, maximaal 15.

De workshop wordt gegeven door Anke Oomens of Susanne de Kruif, Adviseurs jonge kind CED-Groep.

Positief sociaal klimaat in kov en bso

Vrijdag 30 september - 10.45 - 11.45
Zaterdag 1 oktober - 13.15 - 14.15

Hoe werk je samen aan een groep die om elkaar geeft, en waarbij ieder een stem heeft? Misschien ken je De Vreedzame School al. Voor wie het nieuw is: het is een compleet programma voor sociale competentie en burgerschap. Speciaal voor de kinderopvang en de buitenschoolse opvang is er een aangepast programma van De Vreedzame School: de Vreedzame Kinderopvang.

Tijdens deze workshop laten we je kennis maken met de thema’s van de Vreedzame Kinderopvang zoals: ‘we horen bij elkaar’, ‘we hebben oor voor elkaar’ of ‘we zijn allemaal anders’. We laten zien wat jij kunt doen om een positief, sociaal klimaat te creëren waarin kinderen leren omgaan met zichzelf en de ander. We vertalen 1 van de blokken naar jouw dagelijkse praktijk zodat je de volgende dag geïnspireerd aan de slag kunt!

Deze workshop is met name interessant voor gastouders, pedagogisch medewerkers, combinatiefunctionarissen, pedagogisch beleidsmedewerker/coach en leidinggevenden.

De workshop wordt gegeven door Sietske Bakker, Trainer Vreedzame kinderopvang en adviseur jonge kind CED-Groep.

Uk & Puk: diversiteit vormgeven

Zaterdag 1 oktober -14.30 - 15.30

Diversiteit in de samenleving neemt toe. Toch geven pedagogisch medewerkers aan dat er nauwelijks aandacht is voor de culturele en talige diversiteit in de groep; hooguit een enkele keer in samenwerking met de school of bso. Ook geven ze aan dat ze zich handelingsverlegen voelen bij het vormgeven van diversiteit binnen de groep.

Tijdens deze workshop delen we uitkomsten uit ons onderzoek en inspirerende praktijkvoorbeelden, zoals: wat kun je dagelijks doen om kinderen kennis te laten maken met verschillende culturen en gewoontes? Hoe komt dit terug in je speelleeromgeving? Hoe gebruik je de nieuwsgierigheid van kinderen naar elkaar? Maar ook, hoe open sta je zelf hierin? We wisselen met elkaar ideeën uit waarmee je direct aan de slag kunt.

Deze workshop is met name interessant voor gastouders, pedagogisch medewerkers, combinatiefunctionarissen, pedagogisch beleidsmedewerker/coach en leidinggevenden.

De workshop wordt gegeven door Susanne de Kruif of Sietske Bakker,
Projectleiders Uk & Puk en adviseurs jonge kind CED-Groep.

x