BB 655 UITSNEDE

Leergang ‘Integraal Kindcentrum – Komen tot een succesvol (I)KC’

De laatste jaren zien we het aantal (integrale) kindcentra in Nederland stijgen. En niet zonder reden. Dit biedt namelijk geweldige mogelijkheden om kinderopvang, buitenschoolse opvang en onderwijs op elkaar af te stemmen. Kinderen kunnen een doorgaande ontwikkeling doormaken. Partners zoals een bibliotheek, jeugdzorg, kunstinstellingen of een consultatiebureau kunnen een plek hebben in het (I)KC en een belangrijke bijdrage leveren. De dagarrangementen die het (integrale) kindcentrum aanbiedt, sluiten goed aan op de behoeften van kinderen en ouders: kinderen krijgen interessante ontwikkelkansen, ouders worden ontzorgd. Het (integrale) kindcentrum is een vergaande vorm van intensieve samenwerking, die de laatste jaren steeds populairder wordt.

Maar hoe geeft u vorm aan een integraal kindcentrum? Wat moet en wilt u anders gaan organiseren? Welke ruimte heeft u om hier een eigen invulling aan te geven? Er moet op een andere manier naar de opvang- en schoolorganisatie worden gekeken. Welk onderwijsconcept is passend bij uw doelgroep? Hoe kan de context van de buitenwereld naar binnen gebracht worden? Hoe laat je pedagogisch medewerkers en leerkrachten echt samenwerken zodat kinderen hier optimaal van kunnen profiteren? Op deze, en andere vragen, gaan wij in tijdens de leergang Integraal Kindcentrum.

De leergang ‘Integraal Kindcentrum – Komen tot een succesvol (I)KC’ leert onderwijsprofessionals welk proces men moet doorlopen om te komen tot een succesvol en optimaal functionerend Integraal Kindcentrum. U leert hoe u een vloeiende overgang kunt creëren tussen kinderopvang en onderwijs, waarbij wordt gewerkt vanuit één team met één visie. Werken vanuit één pedagogische basis en onderwijskundig concept. Daarnaast maakt u kennis met de voorwaarden om draagvlak, eigenaarschap en talent-ontwikkeling bij leerkrachten en pedagogisch medewerkers te creëren.

Data:
16 juni 2022
23 juni 2022
30 juni 2022

Meer informatie en inschrijven

Meer informatie
x