VOLWASSENEN 257

NPO-begeleiding voor kleinere gemeenten

Gemeenten ontvangen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) budget voor hun rol in voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs. Kleinere gemeenten tot ongeveer 40.000 inwoners met bovengemiddeld veel doelgroepleerlingen en/of bovengemiddelde corona-problematiek kunnen vanaf nu ondersteuning ontvangen bij de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs.

Wat kan deze ondersteuning inhouden?

  • het maken van concrete plannen
  • het verder uitwerken van plannen
  • het daadwerkelijk uitvoeren van de plannen

Naast organisaties voor kinderopvang en het onderwijs, ondersteunt en adviseert de CED-Groep ook gemeenten. Kom je in aanmerking voor de extra ondersteuning? Dan helpen we je graag bij de invulling hiervan.

Aanmelden

Meld je hier aan. De selectie vindt plaats op volgorde van aanmelding, dus reageer op tijd. Uiteraard kunnen we geen garantie geven op deelname.

PS → Luister naar deze interessante podcast over NPO-gelden en gemeenten. De inspirerende gemeenten Woerden en Assen delen succesfactoren en geleerde lessen in een mooi gesprek met Anja de Rooij, senior adviseur bij de CED-Groep.

Logo in rondje

Wil je meer weten?

Anja de Rooij kan je er alles over vertellen

Direct contact
x