BB 307

Geef je op voor de online inspiratieworkshop differentiëren met kleuters

Onderwijs aan kleuters is een vak apart. Lesgeven in groep 1-2 vraagt specifieke kennis en vaardigheden. Het is dan ook niet meer dan logisch dat leerkrachten in die groepen speciale aandacht verdienen.

Leeropbrengsten bij kleuters

De afgelopen jaren is het verhogen van leeropbrengsten één van de belangrijkste speerpunten in het onderwijs: haal eruit wat erin zit door het onderwijsproces te optimaliseren, zónder aan kinderen te trekken. De inspectie vraagt scholen te laten zien hoe zij óók in de groepen 1 en 2 werken aan het behalen van optimale opbrengsten. Dat vraagt om een duidelijke visie en concretisering van het onderwijs in groep 1-2.


Nieuw: Kleutersprongen 2.0

Onlangs brachten wij de volledig herziene uitgave van Kleutersprongen uit. Kleutersprongen 2.0 gaat over opbrengstgericht werken in de groepen 1 en 2. Met behulp van praktische voorbeelden wordt beschreven hoe het cyclische proces van data verzamelen, duiden van data, doelen formuleren en doen eruit kan zien in de groepen 1 en 2.

Bekijk het boek

Kleutersprongen 400x400

Geef je op voor de online Inspiratieworkshop Differentiëren met kleuters

We krijgen veel vragen van groep 1-2 leerkrachten over differentiëren. Zoek jij ook naar tips en houvast bij het samenstellen van een beredeneerd aanbod in groep 1-2? Of ben je vooral benieuwd naar de wijze waarop je kunt differentiëren met kleuters waarbij spel een belangrijke rol speelt?

Op 11 maart organiseren we een online inspiratieworkshop waarin we met elkaar inzoomen op dit onderwerp. Aan de hand van ons nieuwe boek Kleutersprongen 2.0, opbrengstgerichte aanpak én concrete voorbeelden uit de praktijk gaan we met elkaar aan de slag.

Inspiratieworkshop Differentiëren met kleuters

Donderdag 11 maart (16:00 - 17:00)
Geef je op
x