LANDJE DOCENTEN 282

De basisvaardigheden van je leerlingen aanpakken, grijp je kans!

Het is helaas waar dat te veel leerlingen het funderend onderwijs verlaten zonder goede beheersing van de basisvaardigheden, zoals taal, rekenen en burgerschap. Dit ondanks alle inspanningen en gepassioneerde inzet van professionals in de school. Het goede nieuws is dat OCW hier nu actie op onderneemt.

Subsidie Basisvaardigheden

Je zag het vast al voorbijkomen, de mogelijkheid om met de Subsidie Basisvaardigheden (SVB) je onderwijs in basisvaardigheden nóg beter te maken. Denk aan vaardigheden op het gebied van taal, rekenen of wiskunde en burgerschap.

Voor ongeveer 500 scholen is er een basissubsidie beschikbaar om de basisvaardigheden te verbeteren. Zo'n 150 van deze scholen kunnen ook een aanvullende subsidie krijgen, in combinatie met ondersteuning van een basisteam. De mogelijkheid voor het aanvragen van de subsidie voor schooljaar 2022/2023 loopt tot en met 23 september 2022.

Let op: Het plan om het onderwijs te verbeteren hoeft dan nog niet af te zijn. Dit plan kan worden ingediend uiterlijk voor 1 februari 2023 bij DUS-I.

Wat kan de CED-Groep voor je betekenen?

Om zo goed mogelijk te profiteren van de mogelijkheden die deze subsidie biedt, hebben we overzichtelijk op een rij gezet wat we jou allemaal kunnen bieden.

Neem snel een kijkje:
Menukaart subsidie primair onderwijs
Menukaart subsidie gespecialiseerd onderwijs
Menukaart subsidie voortgezet onderwijs

Als je je keuze hebt gemaakt, ben je er natuurlijk nog niet. Wij helpen je om te beginnen graag bij het aanvragen van de subsidie, het maken van het plan en de verantwoording. En natuurlijk zijn we er voor je als je aan de slag gaat op je school, met hands-on expertise, grote kennis van de praktijk en ‘evidence-based’ aanpakken.

Alvast wat praktische informatie


Voor wie
Besturen van de volgende scholen kunnen subsidie aanvragen:

  1. het basisonderwijs en primair onderwijs BES
  2. het speciaal basisonderwijs
  3. het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs
  4. het voortgezet onderwijs en voortgezet onderwijs BES
  5. het praktijkonderwijs

Subsidie aanvragen
Je kunt tot en met 23 september middernacht (Nederlandse tijd) subsidie aanvragen. Het bevoegd gezag (bestuur) dient een aanvraag per vestiging in. Voor een aanvraag voor basissubsidie is nodig:

  • naam bevoegd gezag
  • RIO-nummer van de vestiging
  • contactpersoon
  • verklaring waaruit blijkt dat de medezeggenschapsraad is geïnformeerd, bij voorkeur over de doelen en activiteiten

Voor de aanvullende subsidie moet het bevoegd gezag daarnaast verklaren akkoord te gaan met de ondersteuning van een basisteam en het maken van een inventarisatie van de behoefte aan begeleiding.

Inleveren plan
Het plan moet uiterlijk voor 1 februari 2023 bij DUS-I zijn ingediend en een omschrijving bevatten van de activiteiten die met het subsidiegeld worden uitgevoerd.

Om welke bedragen gaat het?
Voor de basissubsidie is in 2022 een bedrag beschikbaar van:
€ 98.325.220 voor het basisonderwijs en primair onderwijs BES.
€ 97.292.520 voor het voortgezet onderwijs en voortgezet onderwijs BES;

Het bedrag van de basissubsidie wordt berekend door het aantal leerlingen dat op 1 oktober 2021 stond ingeschreven op de vestiging te vermenigvuldigen met een bedrag van:
€ 961 voor het primair onderwijs en primair onderwijs BES.
€ 1.202 voor het voortgezet onderwijs.

Het betreft subsidie voor schooljaar 2022/2023 en een deel van schooljaar 2023/2024, tot en met 31 januari 2024.

Meer weten?

Wil je meer informatie, bijvoorbeeld over onze mogelijkheden voor maatwerk, of wil je vrijblijvend een oriënterend gesprek? Neem contact op met:

Voor po/sbo: Carla van Doornen, manager po, c.vandoornen@cedgroep.nl
Voor so/vso: Hanke Geurts, manager so/vso, h.geurts@cedgroep.nl

Voor vo/mbo: Karin Snoodijk, manager vo/mbo, k.snoodijk@cedgroep.nl

Over CED-Groep

Wij zijn lid van branchevereniging Onderwijs Ontwikkeling Nederland (OON). We voldoen daarmee aan strenge kwaliteitseisen, onder andere op het gebied van ‘evidence-based’ werken. Medio oktober 2022 verwachten wij het CEDEO-keurmerk te ontvangen. Verder volgen wij de WAOJ. Meer over ons. Op basis van deze criteria voldoen wij aan de subsidie-eisen en kunnen we je binnen de subsidievoorwaarden begeleiden.

x