LANDJE DOCENTEN 148

De basisvaardigheden van je leerlingen aanpakken, grijp je kans!

Basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs kunnen in 2023 opnieuw de subsidie Verbetering basisvaardigheden aanvragen.

Het is helaas waar dat te veel leerlingen het funderend onderwijs verlaten zonder goede beheersing van de basisvaardigheden, zoals taal, rekenen en burgerschap. Dit ondanks alle inspanningen en gepassioneerde inzet van professionals in de school. Het goede nieuws is dat OCW hier nu actie op onderneemt.

Subsidie Basisvaardigheden

Basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs kunnen vanaf 27 maart 2023 opnieuw de subsidie Verbetering basisvaardigheden aanvragen. Voor 2023 zijn er twee subsidieregelingen: één voor prioriteitsscholen en één voor alle andere scholen. Prioriteitsscholen zijn scholen die van de Onderwijsinspectie het oordeel ‘zeer zwak’ of ‘onvoldoende’ hebben ontvangen.

Er zijn 2 aanvraagrondes voor prioriteitsscholen

  • Scholen die op 1 september 2022 en 1 februari 2023 van de Inspectie van het Onderwijs het oordeel ‘zeer zwak’ of ‘onvoldoende’ hebben gekregen, kunnen subsidie aanvragen van 27 maart tot en met 14 april 2023.
  • Scholen die op 1 augustus 2023 het inspectie-oordeel ‘zeer zwak’ of ‘onvoldoende’ krijgen, kunnen subsidie aanvragen van 1 september tot en met 15 september 2023.

Subsidie overige scholen

In 2023 is er 1 aanvraagronde voor overige scholen van 27 maart tot en met 14 april 2023.

Meer informatie over het aanvragen van de subsidie


Wat kan de CED-Groep voor je betekenen?

Om zo goed mogelijk te profiteren van de mogelijkheden die deze subsidie biedt, hebben we overzichtelijk op een rij gezet wat we jou allemaal kunnen bieden.

Neem snel een kijkje:
Menukaart subsidie primair onderwijs
Menukaart subsidie gespecialiseerd onderwijs
Menukaart subsidie voortgezet onderwijs

Als je je keuze hebt gemaakt, ben je er natuurlijk nog niet. Wij helpen je om te beginnen graag bij het aanvragen van de subsidie, het maken van het plan en de verantwoording. En natuurlijk zijn we er voor je als je aan de slag gaat op je school, met hands-on expertise, grote kennis van de praktijk en ‘evidence-based’ aanpakken.

Alvast wat praktische informatie


Voor wie
Besturen van de volgende scholen kunnen subsidie aanvragen:

  1. het basisonderwijs en primair onderwijs BES
  2. het speciaal basisonderwijs
  3. het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs
  4. het voortgezet onderwijs en voortgezet onderwijs BES
  5. het praktijkonderwijs

Meer weten?

Wil je meer informatie, bijvoorbeeld over onze mogelijkheden voor maatwerk, of wil je vrijblijvend een oriënterend gesprek? Neem contact op met:

Voor po/sbo: Carla van Doornen, manager po, c.vandoornen@cedgroep.nl
Voor so/vso: Hanke Geurts, manager so/vso, h.geurts@cedgroep.nl
Voor vo/mbo: Karin Snoodijk, manager vo/mbo, k.snoodijk@cedgroep.nl

Over CED-Groep

Wij zijn lid van branchevereniging Onderwijs Ontwikkeling Nederland (OON). We voldoen daarmee aan strenge kwaliteitseisen, onder andere op het gebied van ‘evidence-based’ werken. Medio oktober 2022 hebben wij het CEDEO-keurmerk ontvangen. Verder volgen wij de WAOJ. Op basis van deze criteria voldoen wij aan de subsidie-eisen en kunnen we je binnen de subsidievoorwaarden begeleiden.

Lees meer over ons

x