groep5 186

Arrangementen

Hoe komen we tegemoet aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften?

Zorgarrangementen
Natuurlijk wil je dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Voor sommige leerlingen is de basisondersteuning op school echter niet toereikend. Wij helpen je dan met een zorgarrangement op maat zodat kinderen op de juiste manier worden begeleid. Kenmerkend voor de arrangementen is dat we niet alleen de leerling verder helpen, maar dat ook de leerkracht competenter wordt. Zo heeft een arrangement dat voor één leerling wordt aangevraagd, ook waarde voor andere leerlingen.

Arrangementen op maat
Elk kind is anders en ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Dat betekent ook dat onze arrangementen per persoon verschillen. We kijken naar wat het kind nodig heeft en passen daar onze begeleiding op aan. Om een indruk te krijgen van de mogelijkheden, zetten we een aantal arrangementen op een rij.

Gedrag
Kinderen die het moeilijk vinden om met andere kinderen om te gaan, hebben vaak weinig zelfvertrouwen. Dit kan leiden tot problemen met gedrag op school, bijvoorbeeld als zij zichzelf overschreeuwen of juist onzichtbaar maken. Voor deze kinderen heeft de CED-Groep een training op maat. De training is gebaseerd op principes uit de cognitieve leertheorie, is kortdurend en praktisch.
Download flyer zorgarrangement gedrag

Rekenbad
Als de rekenontwikkeling van een leerling stagneert is er sprake van onvoldoende afstemming. Het onderwijsaanbod en de onderwijsbehoeften van het kind zijn dan niet meer optimaal op elkaar afgestemd. Om de rekenontwikkeling opnieuw een positieve stimulans te geven, is het essentieel het onderwijsaanbod zo snel mogelijk opnieuw af te stemmen op de onderwijsbehoeften van het kind. Het kind doet hierdoor direct weer succeservaringen op. Zo voorkom je dat je leerling afglijdt in de negatieve spiraal die uiteindelijk tot rekenangst kan leiden.
Download flyer zorgarrangement rekenbad

Autisme
Kinderen bij wie de diagnose ASS (een stoornis in het autistisch spectrum) wordt gesteld, vinden het vaak lastig om deze informatie goed te verwerken. De CED-Groep heeft een speciaal programma voor deze kinderen. Dit programma helpt hen om de stoornis een plek te geven in hun dagelijkse leven en op school.
Download flyer begeleiding van kinderen met een vorm van autisme

Faalangst

Ieder mens is weleens onzeker en gespannen. Ook kinderen. Soms verergert dit en krijg een kind faalangst. Tijdens situaties die dit oproepen kan de leerling zijn kennis of vaardigheden dan niet optimaal inzetten. Tijdens de training ‘Je bibbers de baas’ leren kinderen beter omgaan met de onzekerheid die ze dan voelen.
Download flyer begeleiding van kinderen met faalangst

“Nu snap ik waarom andere kinderen mij soms niet goed begrijpen en kan ik ze uitleggen hoe dat komt.”

Paul, leerling met PDD-NOS uit groep 7

Logo in rondje

Contact

Maak jij je zorgen over de ontwikkeling van (een van) je leerlingen? Stel jouw vraag in het contactformulier en wij nemen contact met je op.

Producten

x