BB 597

Back to school - Stappenplan PO/SO/SBO - Afrondingsfase

Didactisch / organisatorisch:

Het schooljaar is nog maar kort, maar neem desondanks de tijd om dit goed af te sluiten. Kijk vooruit, maak verantwoorde keuzes voor het nieuwe schooljaar, want de kans bestaat dat nog niet alle achterstanden zijn ingehaald. Besteed tijd aan een warme overdracht en het schrijven van een goed groepsplan voor volgend jaar, waarin voor jouw groep helder is welke herhaaldoelen aan bod moeten komen.

1. Laat niet alle leerlingen met een achterstand doubleren.
2. CITO E toetsen of andere niet methode-gebonden toetsen gewoon afnemen. Niet om kinderen op te beoordelen maar om een heel goed beeld te hebben van de doelen die herhaald moeten worden. Neem de toetsen wel pas zo laat mogelijk in dit schooljaar af.
3. Maak een goede evaluatie van je onderwijs, zodat je in het nieuwe schooljaar meteen de juiste keuzes kunt maken.
4. Hebben de leerlingen de einddoelen behaald? Wanneer dat niet zo is worden dit herhaaldoelen voor volgend jaar.
5. Hoeveel herhaaldoelen zijn er? Hoe ga je het aanbod van deze herhaaldoelen in komend jaar organiseren?
6. Trek zelf conclusies na afloop van deze intensieve periode: wat heb je geleerd van je werkwijze? Wat was effectief en wil je meenemen naar volgend jaar?

Pedagogisch / sociaal-emotioneel:

Zorg voor een warme overdracht naar je collega’s. Met name m.b.t. de leerlingen waar je de afgelopen periode zorgen om had.

Vul het formulier in

Dan nemen wij contact op. Wij denken graag met je mee!

Neem contact op met:

Kinderopvang:
Marije Magito
m.magito@cedgroep.nl
0653953043

Groep 1/2:
Ester van den Boog
e.vandenboog@cedgroep.nl

0628090615

Primair onderwijs:
Carla van Doornen
c.vandoornen@cedgroep.nl

0613252548

S(b)o:
Ivonne van Eerd
i.vaneerd@cedgroep.nl

0655745222

Voortgezet onderwijs / Mbo:
Karin Snoodijk
k.snoodijk@cedgroep.nl

0622052444

x