BB 392

Back to school - Stappenplan PO/SO/SBO - Naar school fase

Stap 2 (Naar school fase)

Didactisch / organisatorisch:

Het zal weer even wennen zijn, en er moet ook nog veel gebeuren. Hoe leid je dit in goede banen?

1. Heb veel oog voor de intensieve leerlingen. Geef goede verlengde instructie en laat ook deze leerlingen veel samenwerken.
2. Maak een goede planning zodat je zelf het overzicht hebt en houdt!
3. Zorg voor veel tussentijdse controle, verloopt de ontwikkeling als gehoopt, voor welke leerlingen moet je herhaling bieden?
4. Zorg voor heel veel oefentijd: leerlingen moeten hard aan het werk.
5. Zorg voor verwerkingstijd. Lesstof moet inslijpen door er veel mee te oefenen. Controleer regelmatig hoeveel oefentijd nog nodig is.
6. Gebruik verschillende coöperatieve werkvormen voor de afwisseling.
7. Goede differentiatie is belangrijker dan ooit. Zet methode-gebonden toetsen vooraf in om te bepalen met welke kinderen je nog intensieve instructie en begeleiding moet doen. Leerlingen die de doelen beheersen gaan dus niet weer alles herhalen. Zij kunnen bijvoorbeeld een extra vak erbij pakken als ze klaar zijn.
8. Zorg voor een rijk leesaanbod, maak veel tijd voor lekker lezen en... lees voor!
9. Maak alle leermomenten effectief voor alle leerlingen.
10. Leerlingen gaan echt begrijpen dat ze flink aan de bak zullen moeten. Leg ze dit goed uit en doe een beroep op hun eigen verantwoordelijkheid. Laat ze meedenken in afspraken en aanpak. Hiermee maak je ze mede-eigenaar.
11. Maak het leren een feest en leer kinderen om te genieten van het feit dat ze weer op school “mogen” zijn.
12. Beloon leerlingen voor grote inzet.
13. Houd de ouders goed op de hoogte van de vorderingen van leerlingen.

Pedagogisch / sociaal-emotioneel:

Na een lange periode van afwezigheid start er opnieuw een groepsdynamisch proces.

De fasen van forming, storming, norming worden weer doorlopen, maar anders dan normaal. Eerst zullen de leerlingen blij zijn dat ze weer naar school mogen, maar na verloop van tijd zal er toch een storming fase komen waarin de leerlingen opnieuw op zoek gaan naar hun plek in de groep. Hoe beter de norming in de eerste weken wordt gedaan, hoe beter de storming fase verloopt en de kans op een positieve sfeer in de groep of groepjes kan ontstaan. (zie ook cursus Grip op de groep en Vreedzameschool.nl)

Hieronder praktische tips:

1. Maak tijd om de afgelopen periode met leerlingen te bespreken. (bekijk hiervoor Praatkaartjes, link onder de tabel)
2. Vind een goede balans tussen sociaal-emotioneel en didactisch handelen.
3. Je kent je leerlingen goed, schat emotionele uitingen goed op waarde, ontvang en durf ook te begrenzen.
4. In de maatschappij is er een nieuwe situatie ontstaan. In het dagelijks leven zijn de leerlingen daar al aan gewend geraakt maar hoe gaan we dat doen op school? Maak afspraken over omgaan met elkaar en de nieuwe afspraken.
5. Laat leerlingen meedenken over het groepsdoel, de verwachtingen en de afspraken. Bijvoorbeeld: ‘we zorgen ervoor dat we gezond blijven’, we verwachten dat iedereen zich aan de afspraken houdt’, ‘we wassen onze handen bij binnenkomst, we houden afstand’.
6. Geef informatie over hoe het nu verder gaat en bied veiligheid met het aangeven van grenzen.
7. Lekker aan het werk zijn met de doelen helpt kinderen bij de verwerking.
8. Verzamel data op pedagogisch gebied: wat hebben jouw leerlingen nodig van jou?

Neem contact op met:

Kinderopvang:
Marije Magito
m.magito@cedgroep.nl
0653953043

Groep 1/2:
Ester van den Boog
e.vandenboog@cedgroep.nl

0628090615

Primair onderwijs:
Carla van Doornen
c.vandoornen@cedgroep.nl

0613252548

S(b)o:
Ivonne van Eerd
i.vaneerd@cedgroep.nl

0655745222

Voortgezet onderwijs / Mbo:
Karin Snoodijk
k.snoodijk@cedgroep.nl

0622052444

x