Chairs and table at home 256491

Back to school - Stappenplan PO/SO/SBO - Opstartfase

Didactisch / organisatorisch

Er zullen zeker achterstanden zijn. Neem daarom verstandige beslissingen en gebruik effectieve programma’s om deze achterstanden weg te werken.

1. Maak een overzicht van de cruciale leerdoelen die ingehaald moeten worden.
2. Doe dit niet voor alle vakken, maar beperk je tot de hoofdvakken: TL, BL, SP, REK, TAAL.
3. Vul dit overzicht aan met de doelen die nieuw zijn in de periode van 11 mei tot het einde van het schooljaar.
4. Heb niet de illusie dat alles uit de methode behandeld moet of kan worden. Gebruik alleen de lessen die gaan over de belangrijke doelen (punt 2 en 3). Kijk dus kritisch naar de methode en bied enkel de stof aan die noodzakelijk is en de oefenstof die hierop aansluit.
5. Maak je lesrooster leeg en plan de hoofdvakken en de gymlessen in volgens de normale lestijden. Vervolgens plan je extra lestijd voor de hoofdvakken in op alle plekken die nog vrij zijn. Kijk per vak wat er nodig is. Hoeveel doelen, wat heeft je groep vooral nodig enz. Maak de lessen niet veel langer, want dat houden de leerlingen niet vol. Dus zorg voor veel afwisseling.
6. Maak een goede planning zodat je zelf het overzicht hebt en houdt!!
7. Compact de lesstof van de hoofdvakken en laat de andere vakken tot de zomer even voor wat ze zijn. Uiteraard is dit niet de meest wenselijke situatie, maar voor dit moment wel een effectieve manier om eventuele achterstanden weg te werken.
8. Communiceer niet alleen goed met de leerlingen maar ook met de ouders, laat ze weten wat jullie aanpak gaat zijn en wat ze kunnen verwachten

Pedagogisch / sociaal-emotioneel:

Het is belangrijk de terugkeer van leerlingen sociaal-emotioneel goed voor te bereiden. Tips hiervoor kunnen zijn:

1. Zorg vanuit de school voor een helder plan over de terugkeer van jullie leerlingen en communiceer dit op hoofdpunten met de ouders.
2. Stuur ouders/verzorgers een heel kort vragenlijstje over de ervaringen van hun kind tijdens de thuisperiode. (zie vragenlijst onder de tabel)

Neem contact op met:

Kinderopvang:
Marije Magito
m.magito@cedgroep.nl
0653953043

Groep 1/2:
Ester van den Boog
e.vandenboog@cedgroep.nl

0628090615

Primair onderwijs:
Carla van Doornen
c.vandoornen@cedgroep.nl

0613252548

S(b)o:
Ivonne van Eerd
i.vaneerd@cedgroep.nl

0655745222

Voortgezet onderwijs / Mbo:
Albert de Bruijn
a.debruijn@cedgroep.nl

0614357299

x