LANDJE DOCENTEN 126

Dashboard Leren & Presteren

Ieder moment inzicht in de resultaten, maakt differentiëren eenvoudig

Een droom van schoolleiders. De actuele gegevens van alle leerlingen, klassen en vakken, overzichtelijk op een rij in één tool. Niet meer knippen en plakken uit losse systemen en bestanden. Én voor alle docenten en mentoren op elk moment toegankelijk, zonder dure licenties per docent. Eenvoudig en goed differentiëren met actuele, overzichtelijke learning analytics. Dit kan met het Dashboard Leren & Presteren van CED-Groep.

Tabel tool

Learning analytics op maat

Een school maakt gebruik van verschillende informatiesystemen voor uiteenlopende doelen, bijvoorbeeld voor het schooladvies aan het eind van de basisschool. Leerlingvolgsystemen als Cito-Volgsysteem of Diataal leveren onderwijsdata en rapportcijfers staan in Magister of SOM-today. Daarnaast zwerven vaak de nodige Excellijsten rond. Het Dashboard Leren & Presteren bundelt al deze informatie. De inrichting van de tool maak je makkelijk zelf op maat. Dit maakt het eenvoudig mogelijk om overzichten te creëren op basis van jullie visie op leren en presteren.

Differentiëren in een oogopslag

Ook voor de onderwijsbehoeften die de zorgcoördinator rapporteert is ruimte. Met de op maat gemaakte tool heeft iedere docent op elke moment zicht op de actuele leerlingresultaten én de onderwijsbehoeftes van de klas. Het is in een oogopslag duidelijk of je klas uit veel zwakke, gemiddelde of sterke leerlingen bestaat. Je kunt de resultaten van de leerlingen en je klas afzetten tegen de resultaten van andere vakken van die klas en met parallelklassen.

'Het Dashboard Leren & Presteren brengt alle resultaten sneller en handiger in beeld dan andere systemen. Het gesprek met de leerling kan nu direct over de inhoud gaan.’

Arie-Willem Stek - Het Antoniuscollege Gouda

Waarom het Dashboard Leren & Presteren?

check

Hogere opbrengsten door betere differentiatie.

check

Altijd actueel inzicht in alle leervorderingen per leerling, klas en vak.

check

Minder administratie en doelgerichter samenwerken binnen teams.

Meer planmatige, doelgerichte en gedifferentieerde lessen dus, door volledig inzicht in leerlinggegevens. Een doorlopend rapport, dat je er zo bij pakt tijdens ontwikkelgesprekken. Alle docenten en mentoren hebben een account. Zo voer je leerlingenbesprekingen, klassenvergaderingen en collegiale consultaties doelgericht, efficiënt en in minder tijd uit. En: de tool genereert automatisch mentor-/tutorbrieven.

De tool is flexibel in de gegevens die je invoert. Scholen kunnen er ook de leerdoelen voor de leerlingen, bijvoorbeeld in de vorm van rubrics inzetten. Hierdoor wordt het mogelijk om de tool ook als basis voor formatief evalueren te gebruiken. Deze tool maakt onze beproefde aanpak Opbrengstgericht werken in 4D nog makkelijker in te zetten.


Het dashboard in de praktijk

Hoe gaat dat in de praktijk? Eerst formuleren we de grenswaarden voor drie groepsindelingen: basis, intensief en top. Samen met een projectgroep vanuit de school voeren we vervolgens een traject op maat uit. De projectgroep bestaat uit een dataexpert, een of meer leden van het managementteam en een lid van de administratie om de invoer te regelen. De basis is nu gelegd voor een opbrengstgerichte aanpak met volledige, overzichtelijke, altijd actuele data.

OGW4 D logo 600

Aanpak

Met de projectgroep kiezen we de data die in de tool komen en de manieren waarop we de data voor onderwijskundig gebruik ordenen. Hoe wegen en benchmarken we de data? Wat zijn bijvoorbeeld de grenswaarden voor een (on)voldoende? We bouwen online koppelingen met de systemen van de school. Dan is het tijd om de eerste dataoverzichten te presenteren. We bekijken kritisch: welke aanpassingen zijn wenselijk? Tot slot volgt een plan van aanpak voor verdere implementatie in de school.

'Het Dashboard Leren & Presteren helpt je om nog beter te differentiëren en het onderwijs te geven waaraan de leerling behoefte heeft.'

Arie-Willem Stek - Het Antoniuscollege Gouda

De CED-Groep werkt hierin samen met LearningTour.

Logo in rondje

Meer informatie

We komen het Dashboard Leren & Presteren met plezier presenteren. Benieuwd naar ervaringen van anderen? We brengen je graag in contact met een VO-school die kan vertellen hoe zij de tool gebruiken in de klas en in leerlingenbesprekingen.

Direct contact
x