IKCA dreumes 343

FF Taal Leren: Taalvaardige medewerkers

  • Hoe kunnen medewerkers op een flexibele manier werken aan hun taalvaardigheid?
  • Wat kun je doen als een medewerker de 3F-norm nog niet heeft gehaald?

Voorbeeldfunctie

Alle pedagogisch medewerkers die werken in VE-instellingen moeten voor mondelinge taalvaardigheden en lezen voldoen aan de 3F-norm. Vanaf 2023 moeten alle pm’ers voor mondelinge taalvaardigheid 3F hebben. Door zelf de taal goed te gebruiken, geven zij immers het goede voorbeeld aan de kinderen in hun groep. Bovendien kunnen zij met taal veel leuke activiteiten doen en hiermee de taalontwikkeling van kinderen stimuleren.

FF Taal Leren: flexibel en praktijkgericht
Met de blended learning methode van FF Taal Leren gaan pedagogisch medewerkers direct aan de slag. Er zijn zowel digitale modules als bijeenkomsten. De digitale modules zijn overal en op ieder moment te volgen. Deelnemers werken geheel zelfstandig aan de opdrachten en krijgen directe feedback van de e-coach. Tijdens de praktijkdagen krijgen ze allerlei handige en herkenbare tips en tricks die ze meteen in de praktijk kunnen toepassen. Natuurlijk is er ook volop ruimte om vragen te stellen en om te leren van elkaars ervaringen.

In alle modules van FF Taal Leren staat de pedagogisch medewerker centraal. De inhoud en voorbeelden zijn ontleend aan de praktijk.

De voordelen van FF Taal Leren

  • locatie- en tijdonafhankelijk
  • modulair en in eigen tempo
  • beroepsgericht
  • ingebouwd volgsysteem

Individueel maatwerk
Samen kijken we naar wat de pedagogisch medewerker nodig heeft om taalvaardiger te worden. Thema’s die hierbij aan bod komen, zijn bijvoorbeeld lezen, luisteren, spreken en gesprekken voeren. Het is mogelijk om de blended learning methode uit te breiden met individuele coaching en begeleiding. Zo zorgen we dat iedereen snel en goed niveau 3F bereikt.

‘Ik ben erg enthousiast over het programma. Het is prettig dat ik mijn eigen tijd kan indelen. Tijdens de praktijkbijeenkomsten is er ruimschoots de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met medecursisten en de coach.’

Pm’er Marja van Heest over de onderdelen Luisterend en Begrijpend Lezen

Allemaal Taal: training op locatie
Zoek je een alternatief voor de blended learning methode FF Taal Leren? Ook daar kunnen wij voor zorgen. Onze praktijkgerichte training Allemaal Taal bestaat uit bijeenkomsten op locatie. Pedagogisch medewerkers krijgen twee uur per week les en besteden ongeveer twee uur per week aan huiswerk. Alles wat zij leren, is direct toepasbaar in de dagelijks beroepspraktijk. In de training is er aandacht voor de domeinen spreken, luisteren, schrijven en taalverzorging. Het is ook mogelijk om de trainingen voor een deel van de domeinen te volgen.

Logo in rondje

Meer weten?

Wil jij jouw medewerkers helpen om hun taalvaardigheid te verbeteren? Neem contact met ons op.

x