TB 635

Interne analyse

  • Hoe kunnen we ons voorbereiden op het inspectiebezoek?
  • Sturen we goed op de onderwijskwaliteit?
  • Wordt het schoolplan effectief uitgevoerd?

Als schoolleider wil je in control zijn. Je wilt zicht hebben op de resultaten die bereikt worden en de koppeling maken met het handelen van de docent in de klas. Bijvoorbeeld op didactisch, pedagogisch en opbrengstgericht gebied. De onderwijskundige ontwikkelingen en acties die nodig zijn, wil je planmatig inzetten. Maar hoe pak je dat het beste aan? Welke onderwijskundige thema’s moeten prioriteit krijgen in de verdere kwaliteitsontwikkeling van je school?

Kwaliteitszorg versterken
Samen met de CED-Groep brengen we jouw kwaliteitszorg op een hoger plan. Startpunt is een objectieve, cijfermatige analyse, veelal aangevuld met lesbezoeken. Zo krijgen we een compleet en goed beeld van de onderwijskwaliteit en wordt helder waar de ruimte voor verbetering zit.
Deze analyse is ook uitstekend bruikbaar als voorbereiding op het inspectiebezoek.

Logo in rondje

Meer weten?

Wil je ook controle hebben over de kwaliteitszorg van jouw school? We denken en werken graag met je mee. Neem contact op met Karin Snoodijk.

x