BEELD 263

Learning Analytics app

Een droom van schoolleiders, in één app de gegevens die van leerlingen en klassen bekend zijn in één overzicht. Niet meer uit alle systemen Excel bestanden exporteren en aan elkaar plakken. Èn voor alle docenten toegankelijk. Geen dure licenties per docent nodig. Dit kan met de CED-Groep Learning Analytics app.


Met deze app ben je als school in staat om uit diverse informatiesystemen gegevens over leerlingen in één overzichtelijke app te verzamelen. Het gaat bijvoorbeeld over advies eind po, leerlingvolg-gegevens uit het basis en voortgezet onderwijs, rapportcijfers die in Magister of SOM-today staan. Ook onderwijsbehoeften, zoals gerapporteerd door de zorgcoördinator kunnen een plaats krijgen. Met de op maat gemaakte app heeft de docent op elke moment overzicht van de leerling resultaten en onderwijsbehoeftes van de klas. U kunt de resultaten van de leerlingen en uw klas 'benchmarken' met de resultaten van andere vakken van de klas. Met de app kunt u uw gegevens uit app in mentorbrieven automatisch ophalen, zodat de administratieve last voor de school minder wordt.

Wat levert de Learning Analytics app op?

  • Meer inzicht in leerling gegevens, waardoor de lessen planmatiger en doelgerichter kunnen worden gegeven en waardoor u beter in staat bent tot differentiëren.
  • Met de overzichten uit de app kunnen docenten in hun groep inspelen op de niveaus van leerlingen en de specifieke onderwijsbehoeften. Het is in een oogopslag duidelijk of je klas uit veel zwakke, gemiddelde of sterke leerlingen bestaat.
  • Een tool om de leerlingen in de klas meer inzicht te geven in hun prestaties en ontwikkelingen.
  • Een tool, waarmee klassenvergaderingen en collegiale consultaties doelgericht, efficiënt en in minder tijd worden uitgevoerd.
  • Een tool waarmee mentorbrieven automatisch vanuit de app gegenereerd worden.

Learning Analytics app op maat

We werken samen met een projectgroep vanuit de school een traject op maat uit. Aan de projectgroep nemen vanuit de school deel: een dataexpert, een of meer leden van het managementteam, lid van de administratie (die de invoer regelt). Met de projectgroep bepalen we welke data relevant zijn, hoe we ze wegen, benchmarken en wat bijvoorbeeld grenswaarden voor een (on)voldoende zijn. Met elkaar kiezen we dus de data die in de app komen. We bespreken de manieren waarop we de data voor onderwijskundig gebruik ordenen. We bouwen online koppelingen met de systemen van de school. Daarna presenteren we de eerste dataoverzichten en kijken kritisch naar de aanpassingen die wenselijk zijn. Tot slot wordt er een plan van aanpak voor verdere implementatie in de school gemaakt.

LearningTour
De CED-Groep werkt samen met LearningTour bij deze vorm van datagestuurd en opbrengstgericht werken.

VOLWASSENEN 249

Meer informatie

In een workshop presenteren wij de app Learning Analytics en vertelt een VO-school hoe zij de app gebruikt in de klas en in leerlingenbesprekingen.

Direct contact