L 7064

M-toetsen in maart

Scholen geven in deze tijd op bewonderenswaardige wijze antwoord op veel complexe vraagstukken. Meer dan ooit speelt binnen het onderwijs de vraag: als leerlingen niet of nauwelijks op school zijn geweest, gaan we dan LVS-toetsen afnemen? En als we gaan toetsen, wanneer dan? De weken vliegen inmiddels voorbij.

Als je ons vraagt of toetsen een goed idee is, dan is het antwoord volmondig ja. De Inspectie van het Onderwijs vraagt hier ook om. De resultaten van toetsen vormen (mede) de data waarmee je het onderwijs vormgeeft. Dit kunnen methodegebonden of niet-methodegebonden toetsen zijn. Daarnaast spelen observaties en informatie uit gesprekken met leerlingen en hun ouders een belangrijke rol. Deze data geven een minder objectieve, maar waardevolle kijk op de ontwikkeling van leerlingen.

Als je helder zicht hebt op alle relevante ontwikkelingen, kun je antwoorden formuleren op bijvoorbeeld deze vragen: is je verdiepte groep afgezwakt of juist gestegen? Zijn de technische leesvaardigheden van de basisgroep achteruitgegaan? Is de intensieve groep gegroeid?

M-toetsen in de planning

Dan volgt de vraag: wat is het juiste moment om te toetsen? Het advies van CITO is dat leerlingen minimaal twee weken naar school zijn geweest, voordat je de toetsen afneemt. Wat betekent dat concreet voor dit jaar?

  • 8 februari: de leerlingen mogen weer naar school.
  • 31 maart: de laatste dag waarop je de M-toets kunt afnemen met de normering van januari.

Hoe belangrijk toetsen ook zijn: de terugkeer naar school zal meer dan ooit om de nodige aandacht vragen. De fasen van forming, storming en norming worden weer doorlopen, maar anders dan normaal. Om de terugkeer in goede banen te leiden, hebben we deze terug naar school tips voor je. Je vindt hierin organisatorische tips én er is aandacht voor de sociaal-emotionele aspecten.

Overzicht en houvast met data

Als je wilt weten hoe je leerlingen ervoor staan, dan zijn onderwijsdata dé bron van informatie. De duiding van de data helpt je om daadkrachtige keuzes te maken en te sturen in deze bijzondere tijd. Met de beproefde aanpak Opbrengstgericht werken in 4D werk je op een cyclische manier gericht aan je doelen: Data, Duiden, Doelen en Doen.

Hoe ziet dat opbrengstgericht werken er in de praktijk uit? We vertellen het simpel en snel in een verhelderend filmpje. Ook maakten we een heldere infographic.


Hoe werk je als school opbrengstgericht?

x