TB 330

Newswise

  • Welke vijf leesstrategieën gebruik je bij begrijpend lezen Engels?
  • Welk stappenplan leer je leerlingen te gebruiken? En hoe?

Newswise is een programma voor begrijpend lezen voor het vak Engels aan de hand van actuele onderwerpen. De aanpak van Newswise is gebaseerd op de succesvolle aanpak van Nieuwsbegrip, dat inmiddels op veel scholen in Nederland wordt ingezet. Het programma is geschikt voor leerlingen in de bovenbouw van het (tweetalig) basisonderwijs, voorgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijs. Zij moeten minimaal het A1-niveau beheersen.

Iedere twee weken
Elke twee weken verschijnt er een nieuwstekst plus opdrachten (niveau A1, A2 en B1 van het ERK), ontwikkeld door de makers van Nieuwsbegrip en een native speaker. Er wordt gewerkt met teksten over een (semi-)actueel internationaal onderwerp. Dit motiveert de leerlingen tot lezen.

Evidence based
Bij de teksten horen opdrachten, die zijn gericht op het aanleren van vijf evidence based leesstrategieën: voorspellen, relaties en verwijswoorden, ophelderen van onduidelijkheden, vragen stellen, samenvatten.
Tijdens het lezen van de tekst gebruiken de leerlingen een stappenplan, de Step-by-step Reading Guide, waarin deze leesstrategieën verwerkt zijn. In al het materiaal is Engels de voertaal.

Alle materialen
Met een licentie Newswise krijg je een jaar lang toegang tot de website met alle materialen, op alle niveaus.

Maak kennis met Newswise

Webinar: Werken met Newswise

Wil je weten hoe je met Newswise werkt aan begrijpend lezen in het Engels?
Bekijk het webinar
Logo in rondje

Meer weten?

Wil je meer weten over Newswise? Neem contact op met Karin Snoodijk.

x