BB 630

Ondersteuning zml

  • Hoe ondersteun ik leerlingen met ernstige cognitieve beperkingen in het ontwikkelen van hun communicatieve vaardigheden?
  • Hoe verdeel ik mijn aandacht tussen mondelinge en schriftelijke communicatie?
  • Hoe stem ik mijn taalaanbod af op de uitstroombestemming van mijn leerlingen?

Om een doorgaande lijn te creëren en je onderwijsaanbod nauwkeurig af te stemmen op jouw leerlingen, zijn leerlijnen onmisbaar. De CED-Groep ontwikkelde leerlijnen voor alle vakgebieden van het zml, afgestemd op de zml-kerndoelen. Deze leerlijnen bieden houvast om keuzes te maken en om een geïntegreerd curriculum vorm te geven. Volledig afgestemd op de specifieke omstandigheden van jouw leerlingen en jouw school!


Fototaal: geïntegreerde taalmethode
Voor zeer moeilijk lerende kinderen met een IQ tussen de 30 en 65 ontwikkelden wij Fototaal. Deze geïntegreerde taalmethode richt zich op het verwerven van mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden. De activiteiten en de materialen van Fototaal sluiten goed aan bij de belevingswereld en de leeftijd van de leerlingen. Fototaal bestaat uit vier delen. Er zijn lesactiviteiten en materialen voor alle niveaus van de leerlijnen (niveau 1 t/m 9).

Naar de leerlijnen voor zml

Logo in rondje

Meer weten?

Wil je aan de slag wilt met de zml-leerlijnen of met Fototaal? Onze adviseurs staan klaar om je te begeleiden. Neem hiervoor contact op met Hanke Geurts.

x