BEELD 312

Op naar 3F-taal

Ik werk als pedagogisch medewerker en moet laten zien dat ik voldoe aan taalniveau 3F. Wat moet ik daar precies voor doen?

Taaleis 3F in de kinderopvang
Werk je in de vve? Dan moet je beschikken over een certificaat of diploma waaruit blijkt dat je de Nederlandse taalvaardigheid op ten minste niveau 3F beheerst. 3F staat voor Fundamentele kwaliteit op niveau 3, op een schaal van 1 t/m 4. De taaleis 3F is er niet voor niets, want kinderen zijn voor hun taalontwikkeling afhankelijk van de interactie met volwassenen. De basis die kinderen tussen de 0 en 4 jaar leggen is essentieel voor hun (latere) taalontwikkeling. Hoe taalvaardiger jij bent, des te meer de kinderen in je groep daarvan profiteren. En ook in communicatie met ouders is goed taalgebruik belangrijk.

Taaltrajecten bij de CED-Groep
Wij helpen jou om je taalvaardigheid naar een hoger niveau te brengen, met bijvoorbeeld een-op-eenbegeleiding, praktische e-courses, taalpraktijkdagen en toetstrainingen. Ook bereiden we je voor op de taaltoets 3F. Een taaltraject bij de CED-Groep is altijd maatwerk: je richt je uitsluitend op de domeinen waarop jij onvoldoende scoort en je kunt leren op een manier die bij jou past.

Vak- en praktijkgerelateerd
Er bestaan vele taalcursussen die je wel het vereiste papiertje opleveren, maar je niet helpen om de taalontwikkeling van de kinderen in jouw groep nog beter te ondersteunen. Dat is anders in de trajecten van de CED-Groep. Al onze leeromgevingen zijn namelijk speciaal geschreven voor jou en gaan over jouw werkomgeving en je dagelijkse omgang met kinderen en ouders.

‘Het voelt goed om je kennis op te frissen en jezelf verder te ontwikkelen.’

Maria de Vries (pedagogisch medewerker, peuterspeelzaal de Stampertjes)

Logo in rondje

Wil je meer weten over taaltraining- en begeleiding voor pedagogisch medewerkers? Neem contact met ons op.

x