TB 542 UITSNEDE

Opbrengstgericht werken in 4D

  • Hoe breng ik de resultaten van mijn sectie goed in beeld?
  • Welke cijfers moeten we gezamenlijk tegen het licht houden?
  • Hoe ziet een goed vakwerkplan eruit?

Opbrengstgericht werken in 4D
Je wilt met jouw school en met alle leerlingen een optimaal resultaat neerzetten. De CED-Groep heeft jarenlang ervaring met opbrengstgericht werken en helpt graag om hier ook op jouw school een succes van te maken.

Het is een misvatting te denken dat opbrengstgericht werken alleen om een vuist vol cijfers gaat. Onze aanpak ‘Opbrengstgericht werken in 4D’ draait om data, duiden, doelen en doen. Op basis van de uitgangssituatie, ambities en vragen van jouw school komen we samen tot een plan op maat.

OGW4 D model vo

‘Opbrengsten verwacht je niet, die organiseer je.’

Informatie om te sturen en te verbeteren
Om te bepalen of je met jouw sectie of team op de juiste koers zit, zijn cijfers onmisbaar. Bijvoorbeeld periodecijfers, cijfers van het schoolexamen of het klassengemiddelde bij een toets. Bepaalde cijfers verklaren veel, anderen weinig tot niets. Het is dus belangrijk om de goede vragen te stellen over de relevante cijfers. Zo kun je conclusies trekken waarmee je doelgericht kunt werken aan het verbeteren van de leerlingresultaten.

4 D

De CED-Groep ondersteunt je om te bepalen hoe je de beschikbare cijfers en data kunt analyseren en interpreteren. Dit levert waardevolle informatie op die de basis vormt van mogelijke verbetervoorstellen, bijvoorbeeld op het gebied van het toetsbeleid of de vakwerkplannen. Je krijgt de tools in handen om doelgericht en daadkrachtig te sturen op data en opbrengsten.

Data onder de Dom
Binnen scholen zijn veel gegevens beschikbaar over leerlingen, zoals toetsresultaten, doorstroomgegevens en examenresultaten. Ook beschikken scholen over bovenschoolse gegevens: overstapgegevens (van primair naar voortgezet onderwijs, van voortgezet onderwijs naar vervolgonderwijs) en data over extra ondersteuning. Data onder de Dom is het resultaat van vier jaar werken aan het beantwoorden van vragen die binnen de school leven. Utrechtse scholen hebben in dit project samengewerkt met de CED-Groep en de Universiteit Utrecht. Data onder de Dom is een aanrader voor iedereen die op zijn eigen school werk wil maken van datagestuurd werken.

Wil je een exemplaar van het boek ontvangen? Bestel dit boek bij Universiteit Utrecht voor € 15,00 (exclusief verzendkosten).

Logo in rondje

Meer weten?

Wil je van gedachten wisselen over dit onderwerp en verkennen welke bijdrage de CED-Groep aan jouw school kan leveren? Neem contact op met Wilma Peulen.

x