Wet IKK

Peuterplein en Kleuterplein

Peuterplein en Kleuterplein zijn een integraal centrumgericht programma voor kinderen van 0 tot 6 jaar dat in het kader van het voor- en vroegschoolse educatiebeleid wordt uitgevoerd. Het programma richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen met specifieke aandacht voor taal, lezen en woordenschat. Peuterplein is opgebouwd rond 8 thema's en Kleuterplein rondom 16 thema's. Ieder thema bevat spelactiviteiten voor 3 à 4 weken. De interventie Peuterplein en Kleuterplein is erkend als volledig integraal vve-programma.

Doel

Het doel van Peuterplein en Kleuterplein is het voorkomen dat kinderen met een achterstand aan het basisonderwijs beginnen en al op jonge leeftijd een onderwijsachterstand oplopen. In het programma is vooral aandacht voor de ontwikkeling van taal-lezen en woordenschat, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit achterstandskinderen van 2-4 jaar in kindcentra en van 4-6 jaar in de groepen 1 en 2 van de basisschool.

Aanpak

Peuterplein en Kleuterplein zijn opgebouwd rond thema's. De activiteiten binnen de thema's worden aangeboden volgens de cyclus van thematisch werken uit de Taallijn vve. Naast talige activiteiten worden echter ook activiteiten aangeboden op het gebied van rekeken en sociaal-emotionele ontwikkeling. Binnen de activiteiten is differentiatie mogelijk en er wordt veel gewerkt in kleine groepen, waarmee extra aandacht besteed kan worden aan de achterstandskinderen. Peuterplein en Kleuterplein hebben een oudercomponent in de vorm van kopieerbare ouderbrieven, waarin specifieke ouderactiviteiten worden beschreven en ouders/verzorgers direct bij de ontwikkeling van de kinderen betrokken kunnen worden.

Logo in rondje

Meer weten?

Benieuwd hoe Peuterplein en Kleuterplein ook in jouw organisatie past? Neem contact op met Anja de Rooij.

ContactHJK
x