Wet IKK

Peuterplein en Kleuterplein

 • Hoe stimuleer ik de natuurlijke nieuwsgierigheid van jonge kinderen?
 • Hoe sluit ik zo goed mogelijk aan bij de ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen?

Volledige vve-programma’s

Peuterplein en Kleuterplein zijn complete programma’s voor kinderen van 0 tot 6 jaar in het kader van het voor- en vroegschoolse educatiebeleid op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen groep 1-2. Peuterplein helpt kinderen leren door te spelen en ontdekken. Zowel Peuterplein als Kleuterplein zijn erkend als volledig integraal vve-programma.

Volop spelactiviteiten

De programma’s bieden een rijk en gevarieerd aanbod om de peuters en kleuters optimaal te stimuleren in taal, motoriek, voorbereidend rekenen, muziek en in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Beide programma’s stimuleren de natuurlijke nieuwsgierigheid van jonge kinderen met leuke materialen en gevarieerde activiteiten. Samen ontdekken de peuters en kleuters spelenderwijs de wereld om hen heen.

Peuterplein is opgebouwd rond 8 thema's en Kleuterplein rond 16 thema's. Ieder thema bevat spelactiviteiten voor 3 à 4 weken.

De voordelen van Peuterplein en Kleuterplein

check

Gericht op brede ontwikkeling van kinderen

check

Volop spelactiviteiten

check

Erkend als volledig integraal vve-programma’s

Vve-training Peuterplein

Volg deze training voor pedagogisch medewerkers voor de vve-certificering. Het bestaat uit:

 • kennismaken met de materialen en hun inzet
 • werken met een jaarplanning
 • opbrengstgericht werken
 • vaardigheden van de pedagogisch professional
 • leren differentiëren en creëren van beredeneerd aanbod
 • werken aan ouderbetrokkenheid
 • analyse en interventie: verbinden van doelen aan activiteiten
 • verdieping op het gebied van taal- en woordenschat, sociaal-emotionele ontwikkeling en rekenen
 • borging van de methode en registratie

Vve-training Kleuterplein

De training voor pedagogisch medewerkers leidt tot certificering voor vve Kleuterplein. Het bestaat uit:

 • kennismaken met de materialen en hun inzet
 • werken met een jaarplanning en meerjarenplanning
 • opbrengstgericht werken
 • vaardigheden van de leerkracht
 • leren differentiëren en creëren van beredeneerd aanbod
 • werken aan ouderbetrokkenheid
 • analyse en interventie: verbinden van doelen aan activiteiten
 • inzet groepsplannen en groepsoverzichten
 • verdieping op het gebied van taal- en woordenschat, sociaal-emotionele ontwikkeling, rekenen en ‘begaafde’ kleuters
 • borging van de methode en registratie

Koptraining Peuterplein

Heb je de Basistraining Vier VVE met goed gevolg afgesloten? Dan heb je een startkwalificatie en kun je de Koptraining Peuterplein volgen voor de vve-certificering. Deze verdiepende training bestaat uit 5 bijeenkomsten en 3 coachgesprekken.

Logo in rondje

Meer weten?

Wil je weten welk (op maat) traject we voor jouw organisatie kunnen aanbieden? Neem contact met ons op.

x