L 7400

Schoolpopulatie in beeld

  • Hoe stemmen we het aanbod af op de ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen?
  • Wat zijn realistische schoolambities voor onze school?

Gewogen achtergrondkenmerken

Door de jaren heen zijn er verschillende manieren bedacht om hier goed zicht op te krijgen. Je wilt natuurlijk weten welk aanbod écht past. En wat een realistische ambitie is om als stip op de horizon te zetten. Sinds augustus 2019 worden achtergrondkenmerken van de leerlingen vertaald naar een weging.

De ondergrens

De inspectie koppelt nu aan deze weging een ondergrens. Die ondergrens maakt duidelijk welk percentage van de schoolpopulatie het niveau voor 1F en 1S moet halen aan het einde van het schooljaar. Het idee is: hoe lager de schoolweging, hoe hoger de verwachte resultaten. Tot zover het kader. Dan volgt natuurlijk de vraag: hoe ga je hier in de praktijk mee om?

“CED-Groep gaf bij ons de training Je groepspopulatie in beeld. Belangrijk is om goed te weten hoe jouw groep in elkaar zit. Als je dat in beeld hebt, kun je daar dagelijks handelen beter op afstemmen.”

Hilda Visser, beleidsadviseur SWV De Eem

Schoolpopulatie in beeld: instrument & training

Om je schoolpopulatie en ondersteuningsbehoeften van leerlingen te verhelderen, hebben we het praktisch Schoolpopulatie in beeld-instrument ontwikkeld. Een goed beeld van je schoolpopulatie is belangrijk voor:

  • Het stellen van realistische schoolambities
  • Het duiden van je schoolresultatenHet afstemmen van het aanbod op de ondersteuningsbehoeften van je leerlingen
  • Bepalen waar de grenzen van je school liggen
  • Het opstellen van het schoolondersteuningsprofiel

Ook trainen we intern begeleiders, directies en samenwerkingsverbanden in het in beeld brengen van hun populatie.

Schoolpopulatie in 4D

Alles hangt natuurlijk met elkaar samen. Wat je dan ook nodig hebt, is een manier om continu grip te hebben op alle factoren die van invloed zijn. Hoe verzamel je de relevante data en hoe duid je die? En wat doe je er vervolgens mee? De CED-Groep is expert in Opbrengstgericht Werken in 4D: Data, Duiden, Doelen, Doen. Met deze beproefde methode krijg je zicht op de leerlingen die je in huis hebt. Hiermee kom je tot een passend onderwijsaanbod en uiteindelijk tot de gewenste opbrengsten. In het praktijkverhaal vind je alles over deze cyclische methode.

Logo in rondje

Vragen?

Neem contact op met Hanke Geurts.

x