BB 733

Portfolio Sociale Competentie

Aandacht voor sociale competentie op school- en groepsniveau is niet altijd voldoende. Sommige leerlingen hebben meer nodig. Met behulp van een portfolio werkt een leerling individueel aan zijn sociale competentie.

Een visie, meer producten
Het Portfolio Sociale Competentie met de LeerlingSCOL maakt deel uit van het Leerlingvolgsysteem sociale competentie samen met de SCOL. Het kan echter ook als op zichzelf staande werkwijze gebruikt worden om de sociale competentie van bovenbouwleerlingen te bevorderen. De methode Kinderen en … hun sociale talenten gaat uit van dezelfde visie op sociale competentie en van dezelfde gedragscategorieën.

Onderdeel van Leerlingvolgsysteem sociale competentie
Het Portfolio Sociale Competentie maakt deel uit van het Leerlingvolgsysteem Sociale Competentie samen met de SCOL. Naast het oordeel van de leerkracht over de sociale competentie van de leerling, gemeten met de SCOL, is van belang hoe leerlingen zelf denken over hun sociale competentie. Daarvoor is er de LeerlingSCOL.

LeerlingSCOL
De LeerlingSCOL meet hoe sociaal competent de leerlingen zichzelf vinden en met welke gedragingen zij moeite hebben. De resultaten van de LeerlingSCOL vormen een aanvulling op de resultaten van de SCOL. Daarnaast zijn zij een voorbereiding van de leerling op het werken met de portfoliowerkwijze. Ook kunnen leerkrachten de resultaten gebruiken bij hun keuze aan welke onderwerpen zij in hun onderwijs aandacht willen besteden. Met de SCOL-resultaten kiezen leerkrachten gedragscategorieën waarop zij hun onderwijs richten; met de resultaten van de LeerlingSCOL stellen ze de prioriteiten vast.
De LeerlingSCOL is geschikt voor bovenbouwleerlingen. Het instrument is begin van het schooljaar 2008-2009 digitaal op de markt gekomen als module bij de SCOL. In het Portfolio Sociale Competentie is de papieren versie van Scol en LeerlingSCOL opgenomen.

Niveaus
De LeerlingSCOL is genormeerd op basis van een representatieve steekproef van bovenbouwleerlingen in Nederland. Er worden twee niveaus van sociale competentie onderscheiden: voldoende sociaal competent en te weinig sociaal competent.

Bestellen
De LeerlingSCOL is verkrijgbaar bij Rovict.

VOLWASSENEN 249

Meer informatie?

Neem contact met ons op

Direct contact
x