BB 751

Portfolio sociale competentie en leerlingSCOL

Aandacht voor gedrag op school- en groepsniveau is niet altijd voldoende. Sommige leerlingen hebben meer nodig. Voor leerlingen vanaf groep 6 ontwikkelden we daarom het Portfolio sociale competentie. Veel scholen gebruiken dit portfolio om individuele of kleine groepjes leerlingen extra te ondersteunen op het gebied van gedrag.

LeerlingSCOL
Een onderdeel van het portfolio is de leerlingSCOL, waarmee de leerling een inschatting geeft van zijn eigen sociaal competente gedrag. De leerlingSCOL is qua items identiek aan de SCOL. Een vergelijking tussen het oordeel van de leerkracht en dat van de leerling is het vertrekpunt voor het werken aan gedrag.

Eigen keuzes
Kenmerkend voor deze werkwijze is dat de leerling echt betrokken wordt en verantwoordelijk is voor zijn eigen leerproces.
Leerling en leerkracht bepalen samen aan welk gedrag de leerling gaat werken. De leerling bedenkt zelf – ondersteund door de leerkracht - oefeningen van oplopende moeilijkheidsgraad in allerlei verschillende situaties en voert deze uit. Hij evalueert elke oefening samen met de leerkracht en verzamelt bewijzen, die hij in zijn portfolio kan bewaren. Vervolgens kiest hij een nieuwe oefening totdat hij het gedrag naar eigen mening in voldoende mate beheerst. Zo wordt de sociale competentie van individuele leerlingen bevorderd.

Zorgleerlingen
De portfoliowerkwijze is op basis van praktijkonderzoek aangepast voor leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs. De handleiding voor de leerkracht is aangepast en er is een portfolioboekje met een rustigere lay-out beschikbaar.

Meer weten
Voor meer informatie over het Portfolio voor Speciaal onderwijs lees je Portfolio Sociale competentie SO.

Om met de portfoliowerkwijze te kunnen werken heeft een leerkracht het Portfolio Sociale competentie nodig. Deze map is verkrijgbaar bij Kwintessens Uitgevers.

x