TB 365

Resultaatgericht werken aan taal en rekenen

  • Hoe kunnen we onze taalopbrengsten verbeteren?
  • Hoe scoren we bij taal vergeleken met andere scholen?
  • Sluit ons taalbeleid aan bij onze leerlingpopulatie?

Wil je de taal- en/of rekenopbrengsten van jouw school verhogen? De praktijk toont aan dat onze aanpak Taal/Reken Effect hiervoor erg geschikt is. Afgelopen jaren hebben tientallen scholen in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht ervaring opgedaan met Taal/Reken Effect. Harde cijfers laten zien dat de aanpak wérkt: leerlingen boekten bij de toetsen voor tekstbegrip en woordenschat en rekenen een forse winst.

We delen onze ervaring
In de genoemde grote steden hebben we een uitgekiende strategie inzet, met onder andere schoolrapportages op school-, onderwijs- en klasniveau, uitwisseling van good practices tussen scholen, monitoring van de voortgang en het opleiden van datacoaches. Alle ervaringen zijn verwerkt in een blauwdruk, die we graag ter beschikking stellen van andere scholen en besturen in het land.

Logo in rondje

Meer weten?

Wil je ook de taalopbrengsten verhogen en wil je meer weten over Taal Effect? Neem contact op met Karin Snoodijk.

ContactVOMBO
x