Chairs and table at home 256491

Terug naar school - tips PO/SO/SBO

De scholen gaan weer open! Dat betekent een nieuw groepsdynamisch proces. De fasen van forming, storming en norming worden weer doorlopen, maar anders dan normaal. Om de terugkeer in goede banen te leiden, hebben we deze terug naar school tips voor je. Je vindt hierin organisatorische tips én er is aandacht voor de sociaal-emotionele aspecten.

Tips didactisch / organisatorisch

1. Maak een overzicht van de cruciale leerdoelen die ingehaald moeten worden.
2. Doe dit niet voor alle vakken, maar beperk je tot de hoofdvakken: TL, BL, SP, REK, TAAL.
3. Vul dit overzicht aan met de doelen tot het einde van het schooljaar.
4. Heb niet de illusie dat alles uit de methode behandeld moet of kan worden. Gebruik alleen de lessen die gaan over de belangrijke doelen (punt 2 en 3). Kijk dus kritisch naar de methode en bied enkel de stof aan die noodzakelijk is en de oefenstof die hierop aansluit.
5. Maak je lesrooster leeg en plan de hoofdvakken en de gymlessen in volgens de normale lestijden. Vervolgens beslis je op basis van jullie prioriteiten welke momenten benut kunnen worden voor het behalen van de cruciale doelen. Wat heeft je groep vooral nodig enz. Maak de lessen niet veel langer, want dat houden de leerlingen niet vol. Dus zorg voor veel afwisseling.
6. Maak een goede planning zodat je zelf het overzicht hebt en houdt.
7. Comprimeer de lesstof van de hoofdvakken en laat de andere vakken tot de zomer even voor wat ze zijn. Uiteraard is dit niet de meest wenselijke situatie, maar voor dit moment wel een effectieve manier om eventuele achterstanden weg te werken.
8. Communiceer niet alleen goed met de leerlingen maar ook met de ouders, laat ze weten wat jullie aanpak gaat zijn en wat ze kunnen verwachten

Pedagogisch / sociaal-emotioneel

Hoe zal het voor de kinderen en voor de leerkrachten zijn om na de schoolsluiting weer naar school te gaan? Hoe is het thuisonderwijs gegaan en hoe was de thuissituatie? Hoe geven we kinderen ruimte om over hun ervaringen te praten? En wat doen we met kinderen die weinig behoefte hebben aan praten en gewoon willen doorwerken?

Vanuit De Vreedzame School helpen we scholen bij deze uitdagingen en bieden we pedagogische handreikingen. Deze zijn ook zeer bruikbaar voor niet-vreedzame scholen!

Download de pedagogische handreikingen

Lees dit blog voor handreikingen en tips specifiek voor het jonge kind


Groepsvorming

De blokposter van Blok 1 van De Vreedzame School kan handig om bij de (her)start een aantal basale zaken te bespreken. Wat zijn onze regels en afspraken en hoe willen we met elkaar omgaan in onze groep?

Deze poster helpt bij het gesprek hierover.
Download Blokposter

Wel/ geen LVS-toetsen?

Meer dan ooit speelt binnen het onderwijs de vraag: als leerlingen niet of nauwelijks op school zijn geweest, gaan we dan LVS-toetsen afnemen? En als we gaan toetsen, wanneer dan?

Lees ons advies over de M-toetsen

Nieuwsbegrip - Jouw vragen rond de M-toets beantwoord

Kansen na de M-toetsen

x