IKCA dreumes 343

Ben ik in Beeld

  • Hoe stimuleer ik de taalontwikkeling van de kinderen in mijn groep?
  • Hoe word ik me bewust van de gevolgen van mijn handelen voor het kind?

Compleet programma

Ben ik in Beeld is een compleet vve-programma, bedoeld voor de kinderopvang. Het richt zich op het versterken van de competenties van pedagogisch medewerkers én sluit aan op de behoeften van jonge kinderen. Met Ben ik in Beeld heb je handvatten in huis om de kinderen in de groep zo goed mogelijk te begeleiden. Het programma is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies (NJi).

Werkvormen, thema’s en observaties

Bij Ben ik in Beeld staat de interactie tussen kinderen en pedagogisch medewerkers centraal. Je gaat uit van de initiatieven en interesses van de kinderen, waardoor zij zich veilig en zelfverzekerd voelen. Je wacht niet af tot een kind iets doet, maar lokt dat bewust uit. Je maakt hierbij onder andere gebruik van een vertelkoffer en verschillende themahoeken om interactie, taal en spel te stimuleren. Om de voortgang en ontwikkeling in kaart te brengen, maak je gebruik van de observatiemethode KIJK!.

De voordelen van Ben ik in Beeld

check

Stimuleert de brede ontwikkeling van jonge kinderen.

check

Versterkt interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers.

check

Geeft een doorgaande leerlijn met de basisschool.

Training voor pedagogisch medewerkers

De training bestaat uit de volgende programmaonderdelen:

  • Bijeenkomsten: 7 hele dagen/14 dagdelen
  • 4 coachingsbezoeken en nagesprekken op locatie, aansluitend op de bijeenkomsten.

Op maat traject

Om alles uit Ben ik in Beeld te halen, stellen we een pakket samen van training en begeleiding. Samen bepalen we wat voor jouw organisatie van belang is. Elementen die aan bod kunnen komen zijn taalbevorderende activiteiten en interactievaardigheden, zoals interactief voorlezen en communiceren met jonge kinderen. Ook spelen videobegeleiding en reflecteren op het eigen handelen een belangrijke rol. Zo haal je daarna het beste uit alle kinderen.

Logo in rondje

Meer weten?

Wil je weten welk (op maat) traject we voor jouw organisatie kunnen aanbieden? Neem contact met ons op.

x