IKCA dreumes 343

Uitgelicht: Ben ik in Beeld

  • Hoe stimuleer ik de taalontwikkeling van de kinderen in mijn groep?
  • Hoe word ik me bewust van de gevolgen van mijn handelen voor het kind?

Compleet programma
Ben ik in Beeld is een compleet vve-programma dat zich richt op het versterken van de competenties van pedagogisch medewerkers én aansluit op de behoeften van jonge kinderen. Je haalt hiermee handvatten in huis om de kinderen in de groep zo goed mogelijk te begeleiden. Het programma is bedoeld voor kinderopvang.

Programmaonderdelen
Bij Ben ik in Beeld staat de interactie tussen kinderen en pedagogisch medewerkers centraal. Je gaat uit van de initiatieven en interesses van de kinderen, waardoor zij zich veilig en zelfverzekerd voelen. Je wacht niet af tot een kind iets doet, maar lokt dat bewust uit. Je maakt hierbij onder andere gebruik van een vertelkoffer en verschillende themahoeken om interactie, taal en spel te stimuleren. Om de voortgang en ontwikkeling in kaart te brengen, maakt je gebruik van de observatiemethode KIJK!.

De voordelen van Ben ik in Beeld

  • Ben ik in Beeld stimuleert de brede ontwikkeling van jonge kinderen.
  • Ben ik in Beeld versterkt de interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers.
  • Er is een doorgaande leerlijn met de basisschool.
  • Ben ik in Beeld is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies (NJi).

Adviestraject
Om alles uit Ben ik in Beeld te halen, stellen we een pakket samen van training en begeleiding. Samen bepalen we wat voor jouw organisatie van belang is. Elementen die aan bod kunnen komen, zijn taalbevorderende activiteiten en interactievaardigheden, zoals interactief voorlezen en communiceren met jonge kinderen. Ook spelen videobegeleiding en reflecteren op het eigen handelen een belangrijke rol. Zo haal je daarna het beste uit alle kinderen.

Logo in rondje

Meer weten?

Benieuwd hoe Ben ik in Beeld ook in jouw organisatie past? Neem contact op met Anja de Rooij.

ContactHJK