TB 318

Uitgelicht: De Transformatieve school

  • Hoe kunnen onze docenten omgaan met botsende codes van thuis, straat en school?
  • Hoe vertalen we onze grootstedelijke context in een veilige schoolcultuur?

Veel leerlingen groeien op tussen verschillende leefwerelden. Op straat, op school en thuis gelden verschillende codes. Zeker in de grote steden. Die verschillende leefwerelden komen de school binnen en hebben invloed op de school- en klascultuur. Voor onderwijsprofessionals kan het moeilijk zijn om daarmee om te gaan. Zij kunnen zich soms onzeker voelen over het gemeenschappelijke normatieve kader op school.

Botsende codes van school, straat en thuis
De Transformatieve school is een professionaliserings- en cultuurveranderingsprogramma voor scholen met een grootstedelijke uitdaging. Met dit programma krijgen docenten inzicht in de tegenstrijdige codes van school, straat en thuis en leren zij hoe ze er productief op kunnen inspelen. Zij gaan het gedrag van leerlingen beter begrijpen en leren herkennen wat elke leerling nodig heeft. Docenten gaan een taal spreken die past henzelf en bij de leerlingen.

CED-groep: partner van De Transformatieve School
De Transformatieve School is ontwikkeld door Iliass El Hadioui, lid van de Onderwijsraad en onderzoeker aan de Erasmus Universiteit. De CED-Groep is professionaliseringspartner van De Transformatieve School. Wij verzorgen onder meer masterclasses, scholing en coaching voor scholen die productief willen omgaan met diversiteit en met de veranderende buitenwereld.

LANDJE DOCENTEN 249

Wil je meer weten over De Transformatieve School?

Neem contact met ons op.

Direct contact