TB 577

Versterken zorgstructuur

  • Hoe kunnen we onze zorgstructuur versterken?
  • Wie heeft welke verantwoordelijkheid in de ondersteuning van leerlingen?

De zorgcoördinator speelt binnen de school en in het realiseren van passend onderwijs een onmisbare rol. De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de zorgstructuur, ontwikkelt beleid en ondersteunt docenten. Ook onderhoudt de zorgcoördinator contacten met ouders en met externe organisaties die bijdragen aan de ondersteuning en de zorg die leerlingen nodig hebben.

Ondersteuning voor de zorgcoördinator
De zorgcoördinator kan zelf ook behoefte hebben aan ondersteuning. Bijvoorbeeld bij complexe casuïstiek of nieuwe aspecten van het werk. Hiervoor kan de zorgcoördinator een beroep doen op een van onze ervaren experts die zijn ingevoerd in alle aspecten van het werk van de zorgcoördinator.

Opleiding voor de zorgcoördinator
Voor zorgcoördinatoren die liever eerst investeren in een stevige, brede basis bieden we de opleiding Zorgcoördinator aan. Lees meer over deze opleiding.

Versterken zorgstructuur
Wil je de interne zorgstructuur sterker en transparanter neerzetten? Is er meer duidelijkheid gewenst over de verantwoordelijkheden ten aanzien van de ondersteuning die leerlingen krijgen? Of is jouw school nog zoekende naar een goede inrichting van passend onderwijs? De CED-Groep denkt graag met je mee over de mogelijkheden om de zorgstructuur te verstevigen.

Logo in rondje

Meer weten?

Wil je de zorgstructuur op je school versterken? Neem contact op met Karin Snoodijk.

x