Aan de slag met woordenschat (so)

Groep5 142

In deze praktische teamtraining komen de nieuwste inzichten op het gebied van woordenschatonderwijs aan bod. Wat zijn efficiënte manieren om in de klas aan woordenschatuitbreiding te werken? Met uitgebreide aandacht voor woordenschatonderwijs met de Viertakt van Verhallen, de aanpak van Marzano.

In deze praktische teamtraining komen de nieuwste inzichten op het gebied van woordenschatonderwijs aan bod. Wat zijn efficiënte manieren om in de klas aan woordenschatuitbreiding te werken? Met uitgebreide aandacht voor woordenschatonderwijs met de Viertakt van Verhallen, de aanpak van Marzano.

Inhoud

 • vormgeven van woordenschatonderwijs in de klas
 • selecteren van woorden afhankelijk van je doel
 • extra aandacht voor de Viertakt van Verhallen, de aanpak van Marzano en praktische werkvormen
 • transfer naar toepassing in de dagelijkse praktijk en bij andere vakgebieden.

‘Ik kan de praktische kennis nu beter plaatsen binnen een theoretisch kader.’

Reactie cursist

Resultaat

 • Het teamlid weet hoe hij/zij in de groep het woordenschatonderwijs efficiënt kan inrichten.
 • Het teamlid kan een onderbouwde keuze maken bij het selecteren van aan te bieden woorden.
 • Het teamlid kan woordenschatonderwijs ontwerpen aan de hand van de Viertakt van Verhallen en de aanpak van Marzano.
 • Het teamlid kan passende werkvormen gebruiken om woorden in te slijpen.
 • Het teamlid heeft een plan van aanpak gemaakt voor het woordenschatonderwijs in de groep/op de school.

Blended

De training Aan de slag met woordenschat is blended: online lessen gecombineerd met fysieke bijeenkomsten. De online mogelijkheden zijn geïntegreerd in de training, waarbij onze visie op online leren leidend is. Hierdoor hebben de online middelen echt een toegevoegde waarde en verhoogt het leerrendement van de training. Lees meer.

Extra informatie

 • Tijdens de training gebruiken we het boek Met woorden in de weer van en Dirkje van den Nulft. Het team ontvangt dit boek bij de eerste bijeenkomst.
 • Ook logopedisten kunnen een bijdrage leveren aan woordenschatuitbreiding. Als zij de beschreven didactiek gebruiken, kunnen zij beter aansluiten bij het woordenschatonderwijs op school. Met de kennis en vaardigheden die zij in de training opdoen, zijn zij beter in staat om leerkrachten te ondersteunen.
 • Deze training is geaccrediteerd door StADAP met 30 punten.
 • Bij aanwezigheid tijdens de twee bijeenkomsten en voldoende beoordeling van de opdrachten krijgt de deelnemer een certificaat uitgereikt.

Teamtraining

De training Aan de slag met woordenschat is speciaal bedoeld voor teams. Vanaf 8 deelnemers geven wij de teamtraining op de locatie en datum van jouw keuze en ga je met je team aan de slag. Klik onderin deze pagina op 'Ik wil een teamtraining voor mijn school' en laat je wensen weten. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

S0403 / S1504

x