Aan de slag met woordenschat (so)

Groep5 142

Hoe kun je het beste woorden aanleren, woordkennis verbreden en verdiepen? En: hoe creëer je een woordenschatcultuur in je klas en op school? In deze praktische cursus ga je aan de hand van de meest recente inzichten aan de slag met woordenschatonderwijs. Natuurlijk leer je ook enthousiasmerende werkvormen.

Hoe kun je het beste woorden aanleren, woordkennis verbreden en verdiepen? En: hoe creëer je een woordenschatcultuur in je klas en op school? In deze praktische cursus ga je aan de hand van de meest recente inzichten aan de slag met woordenschatonderwijs. Natuurlijk leer je ook enthousiasmerende werkvormen.

Inhoud

 • basis woordenschatverwerving
 • impliciet en expliciet woordenschatonderwijs
 • creëren van een woordenschatcultuur
 • selecteren van woorden
 • woorden en hun betekenisaspecten
 • verschillende woordwebstructuren
 • praktische en enthousiasmerende werkvormen
 • transfer naar toepassing bij andere vakgebieden

‘Ik kan de praktische kennis nu beter plaatsen binnen een theoretisch kader.’

Reactie cursist

Resultaat

 • Je kent het belang van een goede woordenschat, weet hoe woordenschat verworven wordt en wat daarbij belangrijk is.
 • Je weet hoe je goed woordenschatonderwijs kunt inrichten.
 • Je kunt een onderbouwde keuze maken bij het selecteren van aan te bieden woorden.
 • Je beschikt over een ruim arsenaal aan gevarieerde en activerende werkvormen.

Blended

De training Aan de slag met woordenschat is blended: online lessen gecombineerd met fysieke bijeenkomsten. De online mogelijkheden zijn geïntegreerd in de training, waarbij onze visie op online leren leidend is. Hierdoor hebben de online middelen echt een toegevoegde waarde en verhoogt het leerrendement van de training. Lees meer.

Extra informatie

 • Ook logopedisten kunnen een bijdrage leveren aan woordenschatuitbreiding. Als zij de beschreven didactiek gebruiken, kunnen zij beter aansluiten bij het woordenschatonderwijs op school. Met de kennis en vaardigheden die zij in de cursus opdoen, zijn zij beter in staat om leerkrachten te ondersteunen.
 • De cursus is geaccrediteerd door StADAP en levert 30 punten op.
 • Bij aanwezigheid tijdens de twee bijeenkomsten en voldoende beoordeling van de opdrachten krijg je een certificaat uitgereikt.

Teamtraining

De training Aan de slag met woordenschat is speciaal bedoeld voor teams. Vanaf 8 deelnemers geven wij de teamtraining op de locatie en datum van jouw keuze en ga je met je team aan de slag. Klik onderin deze pagina op 'Ik wil een teamtraining voor mijn school' en laat je wensen weten. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

S0403 / S1504

x