Anti-pestcoördinator (vo)

TB 330

Scholen hebben een wettelijke zorgplicht voor de veiligheid van leerlingen op school. Pestgedrag tussen leerlingen onderling zorgt voor onveiligheid. De school moet er o.a. zorg voor dragen dat bij één persoon ten minste de volgende taken zijn belegd: 1) het coördineren van het beleid in het kader van het tegengaan van pesten, en 2) het fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Scholen hebben een wettelijke zorgplicht voor de veiligheid van leerlingen op school. Pestgedrag tussen leerlingen onderling zorgt voor onveiligheid. De school moet er o.a. zorg voor dragen dat bij één persoon ten minste de volgende taken zijn belegd: 1) het coördineren van het beleid in het kader van het tegengaan van pesten, en 2) het fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten.

De anti-pestcoördinator ontwerpt een passende aanpak. De anti-pestcoördinator coördineert alle acties totdat het pesten werkelijk is gestopt en communiceert naar alle betrokkenen. Preventie en advisering bij antipestbeleid zijn ook belangrijke taken van de anti-pestcoördinator. Aan het einde van de cursus krijgt je een welgevulde cursusmap vol werkvormen en checklists mee.

Inhoud

Dag 1

 • wettelijk kader
 • taken en bevoegdheden van de anti-pestcoördinator
 • het waarom en hoe van pesten
 • praktijksituatie
 • tips, tools en afhandelingsroutes

Dag 2

 • cyberpesten
 • praktijksituaties
 • pestprotocol aanscherpen
 • beleid, beleidsontwikkeling en het belang van monitoren
 • preventie: basics voor de collega’s
 • tips en tools
 • presentatie anti-pestcoördinator

Resultaat

 • Je bent bekend met de Wet sociale veiligheid en de taken van de anti-pestcoördinator.
 • Je kunt het pestgedrag bij je op school analyseren op het waarom en hoe met de daarvoor geleverde checklist.
 • Je kent de 5-sporen-aanpak en kan die toepassen.
 • Je kunt werken met een Pestprotocol.
 • Je bent bekend met herstelrecht, steungroepen, klachtroutes, klachtrecht, strafrecht, civielrecht en weet hoe je daarvan gebruik kunt maken.
 • Je weet wat cyberpesten/digitaal pesten/pesten via sociale media inhoudt en je weet wat je er aan kunt doen om dit te laten stoppen.
 • Je kunt werken aan oplossingsgerichte aanpakken.

Extra informatie

 • Deze tweedaagse cursus wordt verzorgd door Anke Visser van SchoolVeiligheid.

V0702/S5254