Basiscursus Specialist Jonge kind (po)

BB 045

Wil je je ontwikkelen tot Specialist Jonge Kind? In deze cursus verdiepen we de Pabo-leerstof over het werken met kleuters. Je krijgt actuele informatie over vve-programma’s, ontwikkelingsvolgsystemen en opbrengstgericht werken met jonge kinderen.

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right
 • icon voor wie geschikt

  Leerkrachten

 • icon duration

  8 bijeenkomsten

 • icon sbu

  156 SBU

 • icon info

  7 - 16

 • icon price

  2.345,00

 • icon place

  Dwerggras 30 3068 PC Rotterdam

  • icon calendar
   Bijeenkomsten:
  • 23 mrt. 2021

   (09:30 - 16:30) Rotterdam
  • 20 apr. 2021

   (09:30 - 16:30) Rotterdam
  • 18 mei 2021

   (09:30 - 16:30) Rotterdam
  • 8 jun. 2021

   (09:30 - 16:30) Rotterdam
  • 29 jun. 2021

   (09:30 - 16:30) Rotterdam
  • 7 sep. 2021

   (09:30 - 16:30) Rotterdam
  • 5 okt. 2021

   (09:30 - 16:30) Rotterdam
  • 9 nov. 2021

   (09:30 - 16:30) Rotterdam
 • icon trainer

  Mevrouw S.A. Herben

 • Logo onderwijsspecialist

Wil je je ontwikkelen tot Specialist Jonge Kind? In deze cursus verdiepen we de Pabo-leerstof over het werken met kleuters. Je krijgt actuele informatie over vve-programma’s, ontwikkelingsvolgsystemen en opbrengstgericht werken met jonge kinderen.

In de cursus komen allerlei praktische onderwerpen aan bod, zoals de optimale inrichting van het klaslokaal, werken met thema’s en het werken aan de vier ontwikkelingsdomeinen. Ook de implementatie en borging van vve en het inspectiekader komen aan de orde.

Tijdens de cursus is er veel ruimte om te werken aan je persoonlijke leerdoelen. De trainingsdagen hebben een interactief karakter, waarbij de eigen inbreng van de deelnemers voorop staat. Afwisselende werkvormen en ruimte voor discussie zorgen voor een coöperatieve sfeer. Bij alle onderwerpen zit een stukje literatuurstudie en het uitwerken van praktische opdrachten.

Inhoud

 • ontwikkelingslijnen taal, rekenen, motoriek en sociale competentie
 • werken met referentiekaders
 • sociaal spel en een rijke speelleeromgeving
 • taalontwikkeling, woordenschatonderwijs en gesprekstechnieken
 • klassenmanagement in de onderbouw
 • opbrengstgericht werken met jonge kinderen
 • inspectiekader van vve
 • vve-programma’s op een rijtje
 • kennis van de uitgangspunten en de leerlijn van de programma’s en methodes op jouw eigen school
 • observeren, analyseren en registreren - de belangrijkste ontwikkelingsvolgsystemen op een rijtje
 • werken met groepshandelingsplannen
 • verandermanagement en begeleidings- en coachingsvaardigheden
 • opstellen van een veranderplan voor de onderbouw van de eigen school

Resultaat

 • Je kunt opbrengstgericht werken (OGW) met kleuters en de werkwijze verduidelijken aan collega’s.
 • Je kent de componenten van effectief groepsmanagement, past deze effectief toe in je eigen groep en kan ze verduidelijken aan collega’s.
 • Je kent de nieuwste ontwikkelingen rondom de ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Je past deze toe in je lessen en kan ze verduidelijken aan collega’s.
 • Je kent de doorgaande lijn van peuters t/m groep 3 volgens de normen van de inspectie. Je volgt deze doorgaande lijn zelf en kan deze verduidelijken aan collega’s.
 • Je kunt de kennis over het brein van jonge kinderen toepassen bij het stimuleren van hun ontwikkeling.
 • Voor de onderbouw heb je een veranderplan geschreven op een of meer ontwikkelingsdomeinen. Je kunt dit plan volgens het principe van opbrengstgericht werken in 4D (OGW 4D: data, duiden, doelen, doen) in samenspraak met de onderbouwcoördinator en/of intern begeleider (onderbouw) implementeren in de school.

‘Deze cursus heeft mijn kennis over het jonge kind verrijkt. Ik heb hier echt heel veel profijt van!’

Cursist

Extra informatie

 • De cursus is post-hbo: een afgeronde Pabo-opleiding is vereist.
 • Voorafgaand aan de opleiding vindt een intakegesprek plaats. Hierin bespreken we jouw schoolsituatie en persoonlijke leerdoelen.
 • Je krijgt een literatuurlijst met verplicht te lezen boeken die je zelf moet aanschaffen.
 • Na de bijeenkomsten ontvang je een CED-nascholingscertificaat als je aan de volgende voorwaarden voldoet: minimaal tachtig procent aanwezigheid bij de bijeenkomsten, voldoende uitvoeren van de huiswerkopdrachten en een presentatie van je eigen veranderplan voor de onderbouw.

P1010/S8700

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right
 • icon voor wie geschikt

  Leerkrachten

 • icon duration

  8 bijeenkomsten

 • icon sbu

  156 SBU

 • icon info

  7 - 16

 • icon price

  2.345,00

 • icon place

  Dwerggras 30 3068 PC Rotterdam

  • icon calendar
   Bijeenkomsten:
  • 23 mrt. 2021

   (09:30 - 16:30) Rotterdam
  • 20 apr. 2021

   (09:30 - 16:30) Rotterdam
  • 18 mei 2021

   (09:30 - 16:30) Rotterdam
  • 8 jun. 2021

   (09:30 - 16:30) Rotterdam
  • 29 jun. 2021

   (09:30 - 16:30) Rotterdam
  • 7 sep. 2021

   (09:30 - 16:30) Rotterdam
  • 5 okt. 2021

   (09:30 - 16:30) Rotterdam
  • 9 nov. 2021

   (09:30 - 16:30) Rotterdam
 • icon trainer

  Mevrouw S.A. Herben

 • Logo onderwijsspecialist
x