Basiscursus Taalcoördinator (vo)

TB 556

Elke school wil de taalvaardigheid van haar leerlingen stimuleren. Het taalniveau mag immers geen belemmering vormen om de leerstof bij alle vakken te begrijpen en om daar adequaat over te communiceren. Een goed functionerend taalbeleidsplan is hierbij van wezenlijk belang.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Elke school wil de taalvaardigheid van haar leerlingen stimuleren. Het taalniveau mag immers geen belemmering vormen om de leerstof bij alle vakken te begrijpen en om daar adequaat over te communiceren. Een goed functionerend taalbeleidsplan is hierbij van wezenlijk belang.

Het opstellen of actualiseren van een taalbeleidsplan is slechts één van de verantwoordelijkheden van de taalcoördinator. De taalcoördinator is ook verantwoordelijk voor het verbeteren van de didactische vaardigheden van alle docenten, het afnemen van taaltoetsen en het kiezen van (extra) methodes. Ook kan de taalcoördinator binnen de school fungeren als taalcoach. In deze basiscursus ontwikkel je kennis en vaardigheden die je als taalcoördinator nodig hebt.

Inhoud

 • factoren die het taal/leesonderwijs beïnvloeden (op school-, groeps- en leerlingniveau)
 • recente ontwikkelingen in het taal/leesonderwijs
 • taalgericht vakonderwijs
 • vormgeven taalbeleid
 • analyseren en duiden van taaldata verkregen uit landelijk genormeerde volgtoetsen
 • veranderingsprocessen
 • innovatie- en implementatieprocessen
 • coachen en begeleiden
 • een taalbeleidsplan voor de eigen school

‘De cursus geeft een duidelijk overzicht van de verschillende aspecten van taalbeleid.’

Reactie cursist

Resultaat

 • Je hebt kennis en inzicht in factoren die het taal-/leesonderwijs beïnvloeden (op school-, groeps- en leerlingniveau). Hiermee kun je bevorderen dat de leerlingresultaten verbeteren.
 • Je kunt de taaldata van landelijk genormeerde volgtoetsen analyseren en duiden; hiermee kun je het taalbeleid mede vormgeven.
 • Je bent op de hoogte van recente ontwikkelingen in het taal-/leesonderwijs en taalgericht vakonderwijs.
 • Je hebt kennis van veranderingsprocessen.
 • Je hebt vaardigheden ontwikkeld die van belang zijn in innovatie- en implementatieprocessen.
 • Je hebt vaardigheden ontwikkeld om docenten te coachen en te begeleiden.
 • Je hebt een taalbeleidsplan opgesteld voor je eigen school.

Extra informatie

 • Voorafgaand aan de opleiding is er een (telefonische) intake om je eigen schoolsituatie en jouw persoonlijke leerdoelen te bespreken.
 • De vijf bijeenkomsten hebben een interactief karakter: jouw eigen inbreng staat voorop. Afwisselende werkvormen en ruimte voor discussie zorgen voor een coöperatieve sfeer.
 • Je krijgt een lijst met verplicht te lezen literatuur die je zelf moet aanschaffen.
 • Voor het opstellen en invoeren van een taalbeleidsplan kun je extra begeleiding op school inkopen. Je kunt hiervoor een apart offerte vragen.

Blended

De Basiscursus Taalcoördinator is blended. De online mogelijkheden zijn geïntegreerd in de cursus waarbij onze visie op online leren leidend is. Hierdoor hebben de online middelen echt een toegevoegde waarde en worden de leerrendementen van de cursus verhoogd. Lees meer.

Primair onderwijs

Werk je in het primair onderwijs? Schrijf je dan in voor Basiscursus Taalcoördinator (po).

V0401/S1106

x