Basiscursus Vertrouwenspersoon nieuwe stijl (mbo)

TB 045

Ieder bevoegd gezag moet over ten minste één vertrouwenspersoon beschikken die functioneert als aanspreekpunt bij klachten. Met deze praktische basiscursus Vertrouwenspersoon nieuwe stijl word je toegerust om studenten, ouders of collega’s met klachten over de schoolsituatie zorgvuldig te begeleiden.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right
 • icon voor wie geschikt

  Leerkrachten

 • icon duration

  4 bijeenkomsten

 • icon sbu

  33 SBU

 • icon info

  9 - 16

 • icon price

  1.595,00

 • icon place

  Utrechtseweg 16 1213 TS Hilversum

  • icon calendar
   Bijeenkomsten:
  • 30 sep. 2021

   (09:00 - 17:00)
  • 14 okt. 2021

   (09:00 - 17:00)
  • 9 nov. 2021

   (09:00 - 17:00)
  • 23 nov. 2021

   (09:00 - 17:00)
 • LV Vkeurmerkvertrouwenspersoon

Ieder bevoegd gezag moet over ten minste één vertrouwenspersoon beschikken die functioneert als aanspreekpunt bij klachten. Met deze praktische basiscursus Vertrouwenspersoon nieuwe stijl word je toegerust om studenten, ouders of collega’s met klachten over de schoolsituatie zorgvuldig te begeleiden.

Je krijgt in deze cursus informatie over de juridische kaders rondom klachtbehandeling, jouw taken en jouw plaats in de organisatie. Met actuele casuïstiek uit de onderwijspraktijk, oefen je de opvang en begeleiding van klagers en vergroot je tegelijkertijd je communicatieve vaardigheden. Daarnaast leer je hoe je op basis van klachten komt tot beleidsadvisering in het kader van kwaliteitsverhoging en een veilig(er) schoolklimaat. De drie losse cursusdagen zijn verbonden door huiswerkopdrachten om de bestaande situatie rondom klachtbehandeling en zorg op de eigen school in kaart te brengen. Daarnaast bespreek je met de schoolleiding je werkzaamheden als vertrouwenspersoon en je plaats in de organisatie.

Inhoud

Bijeenkomst 1

 • wet- en regelgeving rondom klachten(behandeling) in het onderwijs (juridisch kader)
 • taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon en de plaats binnen de organisatie
 • praktijksituaties
 • klachtroutes
 • klachtregistratie
 • meld- en aangifteplicht
 • klachten over social media en dan?
 • praktijksituaties

Bijeenkomst 2

 • professionele houding van de vertrouwenspersoon
 • communicatieve vaardigheden en gesprekstechnieken
 • praktijksituaties: oefenen in opvang en begeleiding van klagers (ouders/leerlingen en personeelsleden)
 • valkuilen in het vertrouwenswerk
 • inzicht in gedrag van klagers alsmede verweerders

Bijeenkomst 3

 • toets
 • onderwijskundige klachten/passend onderwijs
 • praktijksituatie
 • organisatiebewustzijn
 • kwaliteitsverhoging/beleidsadvisering
 • praktijksituatie
 • preventie van klachten
 • presentatie

Bijeenkomst 4

Deze bijeenkomst focust op integriteit en de begeleiding van klokkenluiders door de vertrouwenspersoon integriteit. Scholen met meer dan vijftig werknemers zijn namelijk vanaf 2022 verplicht om meldingskanalen voor klokkenluiders op te zetten. Het ligt voor de hand dat de vertrouwenspersoon hiertoe ingeschakeld wordt. Zo’n meldingskanaal is een persoon waar melders van een misstand in de schoolorganisatie, een beroep op kunnen doen. In regelingen voor het onderwijs wordt dit een ‘vertrouwenspersoon integriteit’ genoemd. Complicerende factor is, dat deze vertrouwenspersoon integriteit eigen taakvoorschriften kent. Deze taakvoorschriften wijken af van de taken uit de Modelklachtenregelingen voor het onderwijs. Op deze cursusdag verkennen vertrouwenspersonen hun nieuwe verantwoordelijkheden in combinatie met hun vertrouwde taken vanuit de Kwaliteitswet (1998).

‘Eén van de beste cursussen die ik ooit gevolgd heb!’

Reactie cursist

Resultaat

Met deze opleiding beschikken cursisten over gedegen (juridische) kennis en praktische (communicatieve) vaardigheden om klagers zorgvuldig op te vangen en correct te begeleiden bij het aanhangig maken van hun klacht. Daarnaast zijn deelnemers in staat om met gerichte beleidsadvisering de schoolleiding/bestuurder te faciliteren om lering te trekken uit klachten.

Keurmerk

Basiscursus Vertrouwenspersoon nieuwe stijl van de CED-Groep heeft het keurmerk van de Landelijke vereniging van vertrouwenspersonen. www.lvvv.nl

Extra informatie

 • De cursus wordt afgesloten met een schriftelijke eindtoets.
 • Om in aanmerking te komen voor een certificaat is 100% aanwezigheid vereist, twee voltooide huiswerkopdrachten en een voldoende voor de eindtoets.
 • De cursus van vier bijeenkomsten geeft recht op een certificaat waarmee je je bij de LVV kunt aanmelden als gecertificeerd vertrouwenspersoon.
 • Heb jij de cursus van drie bijeenkomsten al gevolgd en wil je alleen bijeenkomst vier volgen? Schrijf je dan hier in Vertrouwenspersoon en integriteit (mbo).
 • Werk je in het voortgezet onderwijs? Schrijf je dan hier in: Basiscursus vertrouwenspersoon nieuwe stijl (vo)
 • De cursus wordt verzorgd door Anke Visser van SchoolVeiligheid.

M0701/S5264

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right
 • icon voor wie geschikt

  Leerkrachten

 • icon duration

  4 bijeenkomsten

 • icon sbu

  33 SBU

 • icon info

  9 - 16

 • icon price

  1.595,00

 • icon place

  Utrechtseweg 16 1213 TS Hilversum

  • icon calendar
   Bijeenkomsten:
  • 30 sep. 2021

   (09:00 - 17:00)
  • 14 okt. 2021

   (09:00 - 17:00)
  • 9 nov. 2021

   (09:00 - 17:00)
  • 23 nov. 2021

   (09:00 - 17:00)
 • LV Vkeurmerkvertrouwenspersoon
x