Vertrouwenspersoon: integriteit (vo)

TB 577

Ieder bevoegd gezag moet over ten minste één vertrouwenspersoon beschikken die functioneert als aanspreekpunt bij klachten. Met deze praktische basiscursus Vertrouwenspersoon nieuwe stijl word je toegerust om leerlingen, ouders of collega’s met klachten over de schoolsituatie zorgvuldig te begeleiden.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right
 • icon voor wie geschikt

  Docenten

 • icon duration

  1 bijeenkomst

 • icon sbu

  8 SBU

 • icon info

  6 - 16

 • icon price

  425,00

 • icon place

  Utrechtseweg 16 1213 TS Hilversum

  • icon calendar
   Bijeenkomsten:
  • 26 nov. 2020

   (09:00 - 17:00)
 • LV Vkeurmerkvertrouwenspersoon
 • Logo Anke Visser

Ieder bevoegd gezag moet over ten minste één vertrouwenspersoon beschikken die functioneert als aanspreekpunt bij klachten. Met deze praktische basiscursus Vertrouwenspersoon nieuwe stijl word je toegerust om leerlingen, ouders of collega’s met klachten over de schoolsituatie zorgvuldig te begeleiden.

Je krijgt in deze cursus informatie over de juridische kaders rondom klachtbehandeling, jouw taken en jouw plaats in de organisatie. Met actuele casuïstiek uit de onderwijspraktijk, oefen je de opvang en begeleiding van klagers en vergroot je tegelijkertijd je communicatieve vaardigheden. Daarnaast leer je hoe je op basis van klachten komt tot beleidsadvisering in het kader van kwaliteitsverhoging en een veilig(er) schoolklimaat. De bijeenkomsten zijn verbonden door huiswerkopdrachten om de bestaande situatie rondom klachtbehandeling en zorg op de eigen school in kaart te brengen. Daarnaast bespreek je met de schoolleiding je werkzaamheden als vertrouwenspersoon en je plaats in de organisatie.

Inhoud

Bijeenkomst 1

 • wet- en regelgeving rondom klachten(behandeling) in het onderwijs (juridisch kader)
 • taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon en de plaats binnen de organisatie
 • praktijksituaties
 • klachtroutes
 • klachtregistratie
 • meld- en aangifteplicht
 • klachten over social media en dan?
 • praktijksituaties

Bijeenkomst 2

 • professionele houding van de vertrouwenspersoon
 • communicatieve vaardigheden en gesprekstechnieken
 • praktijksituaties: oefenen in opvang en begeleiding van klagers (ouders/leerlingen en personeelsleden)
 • valkuilen in het vertrouwenswerk
 • inzicht in gedrag van klagers alsmede verweerders

Bijeenkomst 3

 • toets
 • onderwijskundige klachten/passend onderwijs
 • praktijksituatie
 • organisatiebewustzijn
 • kwaliteitsverhoging/beleidsadvisering
 • praktijksituatie
 • preventie van klachten
 • presentatie

Bijeenkomst 4 (optioneel)

Deze bijeenkomst wordt alleen gegeven bij de optie met startdatum 14 januari 2021. De cursus met startdatum van 1 oktober 2020 bestaat alleen uit de bovenste drie bijeenkomsten.

Bijeenkomst 4 is ook apart te volgen op 26 november 2020 voor cursisten die al eerder de eerste de drie bijeenkomsten hebben doorlopen. Er is voor deze losse bijeenkomst gekozen omdat de LVVV per januari 2021 de eisen wijzigt die aan een gecertificeerde vertrouwenspersoon worden gesteld: een introductie op integriteit is vanaf dat moment een vereiste.

In de bijeenkomst geven we een introductie op integriteit vol praktische informatie en waargebeurde integriteitsschendingen uit de onderwijssector. Deze bijeenkomst levert je 9 extra punten op.

‘Eén van de beste cursussen die ik ooit gevolgd heb!’

Reactie cursist

Resultaat

Met deze opleiding beschikken cursisten over gedegen (juridische) kennis en praktische (communicatieve) vaardigheden om klagers zorgvuldig op te vangen en correct te begeleiden bij het aanhangig maken van hun klacht. Daarnaast zijn deelnemers in staat om met gerichte beleidsadvisering de schoolleiding/bestuurder te faciliteren om lering te trekken uit klachten.

Keurmerk

Basiscursus Vertrouwenspersoon nieuwe stijl vo van de CED-Groep heeft het keurmerk van de Landelijke vereniging van vertrouwenspersonen. www.lvvv.nl.

Extra informatie

 • De cursus wordt afgesloten met een schriftelijke eindtoets.
 • Om in aanmerking te komen voor een certificaat is 100% aanwezigheid vereist, twee voltooide huiswerkopdrachten en een voldoende voor de eindtoets.
 • De cursus van 4 bijeenkomsten geeft recht op een certificaat waarmee je je bij de LVV kunt aanmelden als gecertificeerd vertrouwenspersoon.
 • De cursus wordt verzorgd door Anke Visser van SchoolVeiligheid.

V0703/S5262

 • icon voor wie geschikt

  Docenten

 • icon duration

  1 bijeenkomst

 • icon sbu

  8 SBU

 • icon info

  6 - 16

 • icon price

  425,00

 • icon place

  Utrechtseweg 16 1213 TS Hilversum

  • icon calendar
   Bijeenkomsten:
  • 26 nov. 2020

   (09:00 - 17:00)
 • LV Vkeurmerkvertrouwenspersoon
 • Logo Anke Visser
aanvraagTeamtraining contactcursussen1 contactcursussen1