Bevlogen aan het werk

BB 604

Van nature is de passie voor leren en ontwikkelen in het onderwijs al groot. Die passie zorgt dat leerkrachten en andere betrokken medewerkers het maximale uit zichzelf en daarmee ook uit hun leerlingen halen. Een mooi, uiterst zinvol maar ook intensief vak dat hoge eisen stelt aan de medewerkers. Ze moeten continu scherp zijn en goed in hun vel zitten.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Van nature is de passie voor leren en ontwikkelen in het onderwijs al groot. Die passie zorgt dat leerkrachten en andere betrokken medewerkers het maximale uit zichzelf en daarmee ook uit hun leerlingen halen. Een mooi, uiterst zinvol maar ook intensief vak dat hoge eisen stelt aan de medewerkers. Ze moeten continu scherp zijn en goed in hun vel zitten.

Het is noodzakelijk dat er een goede balans is tussen de uitdagingen en taakeisen enerzijds en het plezier en de energie die het werk oplevert anderzijds. Niet elke medewerker is nog even bevlogen maar iedereen kan dit wel (weer) worden. Het gaat om het vinden en behouden van de balans tussen taakeisen en energiebronnen. Vanuit het wetenschappelijk kader van bevlogenheid maken we samen met je tijdens deze cursus de vertaalslag naar jouw dagelijkse praktijk. Bevlogen medewerkers ervaren meer werkplezier, presteren beter en zijn gezonder. Bovendien werkt bevlogenheid aanstekelijk. Prestatievragen verbinden we aan de doelstelling van de school of het team, aan de behoeften en eigenschappen van de deelnemers en aan het gewenste resultaat.

Inhoud

Tijdens de cursus vertalen we korte theoretische inleidingen naar praktijkgerichte vraagstukken die direct in het werk toepasbaar zijn. Er wordt gebruikgemaakt van verschillende werkvormen, waarbij een actieve deelname van jou wordt verwacht.

 • wetenschappelijk kader bevlogenheid
 • randvoorwaarden duurzame bevlogenheid
 • jouw energiebronnen en werkplezier
 • balans krijgen tussen taakeisen en werkplezier
 • invloed uitoefenen op eigen bevlogenheid
 • invloed uitoefenen op de omgeving
 • praktische oefeningen ter bevordering van de energiebalans
 • persoonlijk actieplan

Resultaat

 • Je hebt meer inzicht in je eigen kracht en talent.
 • Je kunt je beschikbare/te creëren energiebronnen in kaart brengen.
 • Je bent in staat om invloed uit te oefenen op je eigen bevlogenheid en die in jouw omgeving.
 • Je kunt in een veranderende omgeving een analyse maken om knelpunten te voorkomen.

Extra informatie

 • Deze cursusdag wordt verzorgd door sSprong.
 • Voorafgaand aan de cursus ontvang je een vragenlijst over je persoonlijke leerdoelen. Op deze manier kunnen wij meer maatwerk leveren.

P0801/S7127

x