Crisiscommunicatie (mbo)

TB 026

Het plotselinge verlies van een docent, een ernstig incident in het verleden dat de organisatie blijft achtervolgen, cybercrime (online pesten), examenfraude, een schietpartij rondom de school, mondige ouders die de pers opzoeken, een situatie die escaleert op de sociale media en zedendelicten. Je hebt vast over situaties als deze gehoord of gelezen.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Het plotselinge verlies van een docent, een ernstig incident in het verleden dat de organisatie blijft achtervolgen, cybercrime (online pesten), examenfraude, een schietpartij rondom de school, mondige ouders die de pers opzoeken, een situatie die escaleert op de sociale media en zedendelicten. Je hebt vast over situaties als deze gehoord of gelezen.

Veel scholen zijn niet of nauwelijks voorbereid op een crisis. Er is geen tijd voor, het heeft geen prioriteit en er is geen expertise in huis. Toch kan het ook jouw school overkomen. En de media komen hier graag op af. We hebben niet meer alleen te maken met de reguliere media, maar ook met de sociale media waar iedereen ‘journalist’ kan zijn. Deze nieuwe werkelijkheid vraagt om een breder mediabewustzijn en een goede voorbereiding op het omgaan met (sociale) media en andere doelgroepen. En juist in een crisissituatie is snelle en adequate communicatie van groot belang. Deze cursus is daarom niet alleen voor schoolleiders en bestuursleden, maar ook alle andere medewerkers die in crisissituaties als woordvoerder moeten optreden. We oefenen met situaties en onderwerpen die je zelf aandraagt, zodat het zo realistisch en praktisch mogelijk is. Tijdens de training maken we gebruik van rollenspellen en een trainingsacteur.

Inhoud

  • compacte theorie over crisiscommunicatie: o.a. samenstellen crisisteam, aanwijzen woordvoerder, verschillende soorten media, Questions & Answers
  • casussen
  • oefenen met een trainingsacteur: vaardigheden in woordvoering, het formuleren van de kernboodschap, framen van de boodschap, regie nemen en regie houden
  • je persoonlijke presentatievaardigheden en non-verbale communicatie

Resultaat

  • Je bent voorbereid voor het geval jouw school te maken krijgt met een crisis.
  • Je hebt meer inzicht in de communicatie omtrent crisissituaties.
  • Je hebt inzicht in de do’s en don’ts bij media-interviews.
  • Je wordt je bewust van je eigen actiepunten m.b.t. te woord staan van de pers.
  • Je hebt inzicht in het belang van non-verbale communicatie en je weet waar je zelf op moet letten.
  • Je hebt vaardigheden geleerd en geoefend m.b.t. woordvoering, regie nemen en houden en het vasthouden aan de boodschap.

Extra informatie

Deze cursus wordt verzorgd door Elsbeth van Beek van Who Else.

M0103/S7149

x