Datacoach (vo)

VOLWASSENEN 111

Heb jij gevoel voor cijfers? Wil je onderwijsarrangementen ontwerpen voor verschillende groepen leerlingen in de school op basis van de resultaten? En wil je weten welke materialen, methodieken en acties op beleidsniveau je kunt inzetten om het onderwijsniveau te verhogen? Deze cursus leidt je op tot datacoach van de school.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Heb jij gevoel voor cijfers? Wil je onderwijsarrangementen ontwerpen voor verschillende groepen leerlingen in de school op basis van de resultaten? En wil je weten welke materialen, methodieken en acties op beleidsniveau je kunt inzetten om het onderwijsniveau te verhogen? Deze cursus leidt je op tot datacoach van de school.

Als datacoach heb je verschillende taken. Om te beginnen zorg je voor de toetskeuze, de toetskalender en zorgvuldige procedures rondom toetsing binnen de school. Daarnaast zorg je ervoor dat alle relevante personen in de school inzicht krijgen in de toetsresultaten en daar ook naar handelen. Waar nodig coach je collega’s om aanvullende onderwijsarrangementen te ontwikkelen voor zwakke en excellent presterende leerlingen.

Inhoud

 • analyseren van de resultaten op curriculumonafhankelijke toetsen voor taal en/of rekenen/wiskunde op basis van het Onderwijscontinuüm (een analyse-instrument van de CED-Groep)
 • ontwerpen van onderwijsarrangementen voor verschillende groepen leerlingen in de school op basis van de resultaten
 • verkennen van inzetbare materialen, methodieken en acties op beleidsniveau die het onderwijsniveau kunnen verhogen
 • beleidsmatige aspecten van het werk van de datacoach, met speciale aandacht voor de verankering van de procedures en maatregelen in het schoolbeleid
 • oriëntatie op andere mogelijke werkzaamheden van de datacoach in school, zoals het voorbereiden van de toetsafnames en professionalisering van collega’s
 • toepassen van deze systematiek op de toets- en rapportcijfers van andere vakken

Resultaat

 • Je weet wat het werk van een datacoach in het voortgezet onderwijs inhoudt.
 • Je bent je bewust van de beleidsmatige aspecten van het werk van de datacoach.
 • Je kunt zorgen voor de verankering van de procedures en maatregelen in het schoolbeleid.
 • Je hebt kennis en vaardigheden opgedaan om van de resultaten op curriculumonafhankelijke toetsen voor taal en/of rekenen/wiskunde te analyseren.
 • Je kunt deze systematiek ook toepassen op de toets- en rapportcijfers van andere vakken.
 • Je hebt geoefend met het ontwerpen van onderwijsarrangementen voor verschillende groepen leerlingen in de school op basis van de resultaten.
 • Je weet welke materialen, methodieken en acties op beleidsniveau je kunt inzetten om het onderwijsniveau te verhogen.

Extra informatie

 • Van de cursisten wordt verwacht dat zij tussen de bijeenkomsten door praktijkopdrachten uitvoeren (1,5 – 2 uur per keer) en aan het eind een afsluitende analyseopdracht over hun eigen schoolsituatie en toetsdata maken.
 • Bij de cursus is het boek Taal in 4D inbegrepen.

V0104 / S7068

belangstellendelijstcursus aanvraagTeamtraining contactcursussen1 contactcursussen1