Denkgesprekken met jonge kinderen (kov)

BB 262

Goede interactie stimuleert de taalontwikkeling en zet kinderen aan tot denken. Hoe kun je kinderen uitdagen tot gesprekken? Hoe kun je jonge kinderen stimuleren tot nadenken? Dat doe je door met hen uitdagende denkgesprekken te voeren. Hiermee geef je ze een krachtige start zich te ontwikkelen tot creatieve en kritische denkers.

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right

Goede interactie stimuleert de taalontwikkeling en zet kinderen aan tot denken. Hoe kun je kinderen uitdagen tot gesprekken? Hoe kun je jonge kinderen stimuleren tot nadenken? Dat doe je door met hen uitdagende denkgesprekken te voeren. Hiermee geef je ze een krachtige start zich te ontwikkelen tot creatieve en kritische denkers.

Maar voorop staat dat de kinderen plezier beleven aan de activiteiten. Tijdens de cursus besteden we veel aandacht aan je eigen interactievaardigheden. Je wordt je bewust van de manier waarop je communiceert. Deze cursus is gebaseerd op de principes van de Denkstimulerende gespreksmethodiek (DGM) van Marion Blank en sluit aan bij de 21e-eeuwse vaardigheden.

Inhoud

 • relatie Denkkracht, taaldenkgesprekken en Denkstimulerende gespreksmethodiek
 • vragen stellen volgens de uitgangspunten van de Denkstimulerende gespreksmethodiek: welke vragen stel ik aan welke kinderen?
 • basisprincipes om kinderen uit te dagen tot een gesprek
 • effectief reageren op de antwoorden van kinderen
 • verschillende taaldenkvaardigheden, afgestemd op het taal -en denkontwikkelingsniveau van kinderen: oorzaak-gevolg redeneren, ontdekken van overeenkomsten en verschillen en het bedenken van oplossingen
 • je eigen interactievaardigheden
 • denkroutines
 • praktische oefensituaties

‘Het analyseren van eigen denkgesprekken was zeer interessant.’

Reacties van eerdere cursisten

Resultaat

 • Je bent op de hoogte van de relatie tussen Denkkracht, de 21e-eeuwse vaardigheden en taaldenkgesprekken.
 • Je hebt je kennis over kwalitatief goede interactie opgehaald en uitgebreid.
 • Je hebt je kennis en vaardigheden met betrekking tot vragen die kinderen aan het denken zetten, uitgebreid.
 • Je kunt deze kennis en vaardigheden adequaat inzetten ten behoeve van de taal- en denkontwikkeling.
 • Je kunt leerlingen begeleiden tot kritisch en creatief denken.
 • Je hebt een plan van aanpak hoe het geleerde in de praktijk in te zetten.
 • Je maakt kennis met enkele denkroutines.
 • Je bent je bewuster geworden van de manier waarop je communiceert.

Extra informatie

Primair onderwijs

Werk je in het primair onderwijs? Schrijf je dan in voor Denkkracht, taaldenkgesprekken met leerlingen (po).

K0401/S1304

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right
x