Dialogisch en waarderend schoolleiderschap (po)

LANDJE DOCENTEN 213

Door zicht te krijgen op innerlijke rollen en onderliggende motieven krijg je sleutels in handen om je (school)leiderschap verder te verstevigen. Vanuit de waarderingstheorie en de theorie van het dialogische zelf krijg je nieuwe betekenisvolle perspectieven op de wijze waarop jij je verhoudt tot je rol als schoolleider. En je vertaalt die inzichten naar de praktijk met concrete actie.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Door zicht te krijgen op innerlijke rollen en onderliggende motieven krijg je sleutels in handen om je (school)leiderschap verder te verstevigen. Vanuit de waarderingstheorie en de theorie van het dialogische zelf krijg je nieuwe betekenisvolle perspectieven op de wijze waarop jij je verhoudt tot je rol als schoolleider. En je vertaalt die inzichten naar de praktijk met concrete actie.

Inhoud

De training bestaat uit 3 dagdelen:

 • Dagdeel 1 gaat in op je persoonlijke leervraag en op de missie en visie van jou als schoolleider en laat je kennismaken met de waarderingstheorie en de theorie van het dialogische zelf.
 • Dagdeel 2 staat in het teken van gevoelsmatige betrokkenheid en onderliggende motieven en geeft verdieping met de (vooraf ingevulde) Zelfverbinder Schoolleider.
 • Dagdeel 3 staat in het teken van het eigen dialogische zelf als schoolleider en geeft verdieping met het (vooraf ingevulde) Persoonlijk Positie Repertoire Schoolleider.

Resultaat

 • Je hebt een scherper zicht op je actuele leervraag, missie en visie van jou als schoolleider.
 • Je kent het theoretische kader van de waarderingstheorie en de theorie van het dialogische zelf.
 • Je hebt praktisch inzicht op leiderschap als relationeel en dialogisch proces vanuit de Zelfverbinder Schoolleider en het Persoonlijk Positie Repertoire Schoolleider.
 • Je hebt zicht op persoonlijke motieven, gevoelsmatige betrokkenheid en de mate van positiviteit die je ervaart bij diverse voor jou als schoolleider relevante thema’s.
 • Je hebt zicht op de dynamiek van interne posities en externe relaties en hun invloed op je rol als schoolleider. De bewuste en onbewuste patronen en de invloed op communicatie.
 • Je hebt concrete acties gedefinieerd, gekoppeld aan je leervraag en je persoonlijke visie en missie.
 • Je kunt flexibeler handelen en makkelijker schakelen tussen rollen en thema’s, afhankelijk van wat de situatie vraagt.
 • Je ervaart een hogere betrokkenheid, meer zelfsturing en persoonlijk leiderschap, en je hebt een betere performance en werkbeleving.

Extra informatie

 • Doelgroep van het aanbod: Schoolleiders
 • Instroomeisen opleiding: HBO

P0127 / Persoonlijk leiderschap, waarderingstheorie, dialogische zelf, rollen, reflectie & actie, motieven, motivatie, perspectief, autonomie, verbinding, wetenschappelijk

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right
x