Effectieve didactiek (sbo/so/vso/pro)

BB 693

De cursus geeft inzicht hoe je je didactisch handelen kunt optimaliseren. Je krijgt tijdens de praktijkgerichte training tips en inzichten die bijdragen aan het optimaal laten presteren van je leerlingen.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

De cursus geeft inzicht hoe je je didactisch handelen kunt optimaliseren. Je krijgt tijdens de praktijkgerichte training tips en inzichten die bijdragen aan het optimaal laten presteren van je leerlingen.

Inhoud

De cursus gaat in drie bijeenkomsten in op effectieve didactiek. Zowel theoretisch en vakgericht als werkvormen komen aan bod.

Elke bijeenkomst heeft zijn eigen thema. Startend met een bijeenkomst over diverse werkvormen, beïnvloeden van leergedrag en de opbouw van een effectieve les. Daarna twee bijeenkomsten die in het teken staan van een vak (rekenen, spelling (niet voor vso en pro) en begrijpend lezen). Omdat bij elk vak andere aspecten in je leerkrachthandelen van belang zijn. Je leert vakoverstijgend de juiste tools in te zetten en je leert vakinhoudelijk wat werkt bij de verschillende vakken.

Resultaat

  • Je kunt flexibeler inspelen op verschillende situaties binnen je lessen.
  • Je kunt de beste werkvorm koppelen aan de doelen die je wilt bereiken.
  • Je hebt meer inzicht in de manier waarop je leerlingen effectief ondersteunt bij leren en werken.
  • Je beheerst de verschillende didactische werkvormen die aan bod gekomen zijn.
  • Je hebt kennis van vakdidactiek voor de vakken rekenen, spelling en begrijpend lezen.

Verbreding van je kennis

Wil je je naast effectieve didactiek ook verdiepen in andere onderwerpen? Voor vso hebben wij de volgende cursussen in ons aanbod:

S0205 / S7248

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right
x