Effectieve didactiek (so)

BB 693

De cursus geeft inzicht hoe je je didactisch handelen kunt optimaliseren. Je krijgt tijdens de praktijkgerichte training tips en inzichten die bijdragen aan het optimaal laten presteren van je leerlingen.

De cursus geeft inzicht hoe je je didactisch handelen kunt optimaliseren. Je krijgt tijdens de praktijkgerichte training tips en inzichten die bijdragen aan het optimaal laten presteren van je leerlingen.

Inhoud

De cursus gaat in drie bijeenkomsten in op effectieve didactiek. Aan bod komen de theorie, de vakinhoud en de werkvormen.

Elke bijeenkomst heeft zijn eigen thema. Startend met een bijeenkomst over diverse werkvormen, beïnvloeden van leergedrag en de opbouw van een effectieve les. Daarna twee bijeenkomsten die in het teken staan van een vak (rekenen, spelling (niet voor vso en pro) en begrijpend lezen). Want bij elk vak zijn andere aspecten in je leerkrachthandelen van belang. Je leert vakoverstijgend de juiste tools in te zetten en je leert vakinhoudelijk wat werkt bij de verschillende vakken.

Resultaat

  • Je kunt flexibeler inspelen op verschillende situaties binnen je lessen.
  • Je kunt de beste werkvorm koppelen aan de doelen die je wilt bereiken.
  • Je hebt meer inzicht in de manier waarop je leerlingen effectief ondersteunt bij leren en werken.
  • Je beheerst de verschillende didactische werkvormen die aan bod gekomen zijn.
  • Je hebt kennis van vakdidactiek voor de vakken rekenen, spelling en begrijpend lezen.

Teamtraining

De training Effectieve didactiek is speciaal bedoeld voor teams. Vanaf 8 deelnemers geven wij de teamtraining op de locatie en datum van jouw keuze en ga je met je team aan de slag. Klik onderin deze pagina op 'Ik wil een teamtraining voor mijn school' en laat je wensen weten. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Verbreding van je kennis

Wil je je naast effectieve didactiek ook verdiepen in andere onderwerpen? Voor vso hebben wij de volgende cursussen in ons aanbod:

S0205 / S7248

x