Gedrag is een signaal (so)

BB 693

Heel wat leerlingen laten opvallend gedrag zien. Ze zijn bijvoorbeeld enorm druk of juist heel stil, opstandig en agressief, er is werkhoudingsproblematiek of ze hebben moeite om contact met anderen te maken. Dit gedrag komt ergens vandaan: het is een signaal vanuit het kind. Deze cursus laat zien welke signalen kinderen met hun gedrag kunnen geven en hoe je daaraan tegemoet komt in de groep.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Heel wat leerlingen laten opvallend gedrag zien. Ze zijn bijvoorbeeld enorm druk of juist heel stil, opstandig en agressief, er is werkhoudingsproblematiek of ze hebben moeite om contact met anderen te maken. Dit gedrag komt ergens vandaan: het is een signaal vanuit het kind. Deze cursus laat zien welke signalen kinderen met hun gedrag kunnen geven en hoe je daaraan tegemoet komt in de groep.

Inhoud

In de cursus besteden we aandacht aan hoe je signalen van kinderen herkent. We bieden hierbij praktische hulpmiddelen om het gedrag van kinderen in kaart te brengen. Ook bespreken we de onderwijsbehoeften die uit het gedrag voortkomen en gaan we vervolgens in op concrete manieren om in de groep met het gedrag om te gaan. We gaan hierbij uit van vier gedragsclusters:

 • druk gedrag
 • agressief gedrag
 • teruggetrokken gedrag
 • sociaal opvallend gedrag

Vanuit deze gedragsclusters maken we ook de koppeling naar enkele veel voorkomende ontwikkelingsstoornissen (angst, ODD, autisme en ADHD). Je ontdekt hoe je flexibeler kunt omgaan met deze leerlingen.

Resultaat

 • Je weet hoe je gedrag objectief kunt observeren.
 • Je weet hoe je signalen van kinderen kunt herkennen.
 • Je hebt handvatten om sociaal gedrag aan te leren.
 • Je kunt werken met het ABC-schema om gedrag in kaart te brengen.
 • Je kent het principe van denken vanuit onderwijsbehoeften.
 • Je weet hoe je tegemoet kunt komen aan veel voorkomende onderwijsbehoeften, zoals de behoefte aan ontspanning, relatie, competentie en autonomie.

Extra informatie

 • Dit is een blended cursus: dat betekent een mix van online en offline werken. Deze cursus heeft drie bijeenkomsten. Tussendoor maak je opdrachten in de online leeromgeving.
 • Na afloop van deze cursus ontvang je een certificaat. Hiervoor gelden de volgende regels: je bent twee van de drie bijeenkomsten aanwezig, je maakt alle voorbereidende opdrachten in de online leeromgeving en je levert uiterlijk een week na afloop van de cursus de eindopdracht in.
 • Tijdens de cursus maken we gebruik van de boeken Gedrag is een Vak en Gedrag is een Signaal. Deze zitten bij de cursusprijs inbegrepen en worden tijdens de eerste cursusbijeenkomst uitgereikt.

Blended

De cursus Gedrag is een signaal is blended. De online mogelijkheden zijn geïntegreerd in de cursus waarbij onze visie op online leren leidend is. Hierdoor hebben de online middelen echt een toegevoegde waarde en worden de leerrendementen van de cursus verhoogd. Lees meer.

Primair onderwijs

Werk je in het primair onderwijs? Schrijf je dan in voor Gedrag is een signaal (po).

S0701/S4470

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right
x