Gedrag op de kaart (vo)

TB 635

Veel scholen zijn bezig vorm en inhoud te geven aan passend onderwijs. Dit heeft een flinke impact op scholen. Teams zijn immers samen verantwoordelijkheid voor de signalering en de aanpak van leer- en gedragsproblematiek. Van docenten wordt verwacht dat ze differentiëren vanwege de uiteenlopende onderwijsbehoeften van leerlingen.

Reeds gestart

Ik wil een teamtraining voor mijn school icon-arrow-right
 • icon duration

  5 Dagdelen

 • icon audience

  20 SBU

 • icon info

  16

 • icon price

  1.145,00

 • icon place

  Kennedyplein 204 5611 ZT Eindhoven

  • icon calendar
   Bijeenkomsten:
  • Reeds gestart

   14 jan. 2020

   (16:00 - 19:00)
  • 4 feb. 2020

   (16:00 - 19:00)
  • 3 mrt. 2020

   (16:00 - 19:00)
  • 24 mrt. 2020

   (16:00 - 19:00)
  • 12 mei 2020

   (16:00 - 19:00)

Veel scholen zijn bezig vorm en inhoud te geven aan passend onderwijs. Dit heeft een flinke impact op scholen. Teams zijn immers samen verantwoordelijkheid voor de signalering en de aanpak van leer- en gedragsproblematiek. Van docenten wordt verwacht dat ze differentiëren vanwege de uiteenlopende onderwijsbehoeften van leerlingen.

Veel scholen hebben ook met uitdagingen te maken als de binnendringende straatcultuur, leerlingen met orde- en/of gezagsproblemen, toename van telefoongebruik (social media en cyberpesten). De cursus Gedrag op de kaart biedt hiervoor een passende aanpak. De cursus gaat in op verschillende processen die het gedrag van leerlingen beïnvloeden.
We beschrijven het gedrag concreet, vertalen het naar onderwijsbehoeften en bespreken welke invloed je erop kunt uitoefenen.

Inhoud

 • ontwikkeling van jongeren met stoornissen
  wat is een normale en wat is een afwijkende ontwikkeling?
  wat zijn veelvoorkomende leer- en gedragsstoornissen?
 • passend onderwijs en zorgstructuur
  wat is jouw rol binnen passend onderwijs en de huidige zorgstructuur?
 • groepsdynamica en democratisch burgerschap
  welke groepsdynamische fases maakt een klas door en hoe speel je hier goed op in?
  hoe kun je democratische principes toepassen in de lessituatie?
 • invloed maatschappelijke ontwikkelingen op gedrag en klassenmanagement
 • hoe kun je rekening houden met culturele diversiteit?
  welke invloed hebben maatschappelijke ontwikkelingen op het gedrag van leerlingen?
 • hoe kun je het leerlinggedrag in samenwerking met ouders positief beïnvloeden?
 • casuïstiek en intervisie

Resultaat

 • Je herkent de onderwijsbehoeften van leerlingen met een afwijkend gedragspatroon en je kunt je handelen hier adequaat op afstemmen.
 • Je weet hoe je invloed uitoefent op het gedrag in de klas.
 • Je weet hoe je effectief samenwerkt binnen de huidige zorgstructuur van de school.

V0701/S4458

 • icon duration

  5 Dagdelen

 • icon audience

  20 SBU

 • icon info

  16

 • icon price

  1.145,00

 • icon place

  Kennedyplein 204 5611 ZT Eindhoven

  • icon calendar
   Bijeenkomsten:
  • Reeds gestart

   14 jan. 2020

   (16:00 - 19:00)
  • 4 feb. 2020

   (16:00 - 19:00)
  • 3 mrt. 2020

   (16:00 - 19:00)
  • 24 mrt. 2020

   (16:00 - 19:00)
  • 12 mei 2020

   (16:00 - 19:00)