Gedragsbeïnvloeding vanuit 3 theorieën

BB 521

Hoe kun je leerlingen het beste helpen in hun leerproces? Door hen te laten reflecteren op hun eigen gedrag en de juiste feedback te geven op het juiste moment. Als je leerlingen goede feedback geeft, stuur je hun leerproces.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Hoe kun je leerlingen het beste helpen in hun leerproces? Door hen te laten reflecteren op hun eigen gedrag en de juiste feedback te geven op het juiste moment. Als je leerlingen goede feedback geeft, stuur je hun leerproces.

Je helpt hen te leren en je bevordert de zelfregulering bij het leerproces. Het verbeteren van je eigen feedback en reflectie zijn de centrale thema’s, met als doel het gedrag en het leerproces van de leerlingen te bevorderen. Doordat er gebruik gemaakt wordt van theorieën uit de neuropsychologie spreken we over theoriegeleide feedback en reflectie. Zelfreflectie is het begin van de kwaliteitsverbetering.

Inhoud

Deze cursus bestaat uit vier e-learning modules en acht bijeenkomsten.

  • feedback en reflectie
  • gedragsbeïnvloeding vanuit de neuropsychologie
  • gedragsbeïnvloeding vanuit de gedragsleer
  • gedragsbeïnvloeding vanuit de motivatieleer
  • integratiebijeenkomst

Werkwijze

In de e-learningmodules wordt theorie aangeboden vanuit de genoemde theorieën. Het doorlopen van elke module kost ongeveer 45 minuten. In de eerste intervisiebijeenkomsten na de e-learningmodule wordt kort stilgestaan bij de inhoud van de module en bij mogelijke vragen die je daarover hebt. Daarna pas je de theorie toe op eigen casussen. Terug op school werk je de aanpak verder uit en past hem toe in de praktijk. In de daarop volgende intervisiebijeenkomsten bespreken we jouw ervaringen met de toepassing van de aanpak vanuit de theorie. Tijdens deze bijeenkomsten scherp je de aanpak verder aan.

In de afsluitende integratiebijeenkomst worden de drie theorieën gecombineerd toegepast aan de hand van een casus van de cursisten.

Resultaat

  • Je kent verschillende vormen en niveaus van feedback.
  • Je weet wat theoriegeleide reflectie is.
  • Je kunt het eigen handelen benoemen in termen van de neuropsychologie, gedragsleer en motivatietheorieën. Van daaruit kun je je eigen handelen (feedback) verbeteren.
  • Je kunt handelen op basis van de leertheoretische inzichten uit de neuropsychologie, gedrags- en motivatietheorieën.
  • Je kunt je professioneel handelen aanpassen aan de leerbehoeften van jouw groep (op basis van theoriegeleide reflectie en feedback).

Blended

De cursus is blended. De online mogelijkheden zijn geïntegreerd in de cursus waarbij onze visie op online leren leidend is. Hierdoor hebben de online middelen echt een toegevoegde waarde en worden de leerrendementen van de cursus verhoogd. Lees meer.

P0718 / S4460

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right
x