Hoe ver ben jij met de AVG? (kov)

IKCA DANS 354

Op dit moment geldt voor alle instellingen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG stelt hoge eisen aan de beveiliging van privacygevoelige en vertrouwelijke informatie. Alle reden om goed op de hoogte te zijn van de consequenties van de verordening voor jouw kinderdagverblijf!

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right

Op dit moment geldt voor alle instellingen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG stelt hoge eisen aan de beveiliging van privacygevoelige en vertrouwelijke informatie. Alle reden om goed op de hoogte te zijn van de consequenties van de verordening voor jouw kinderdagverblijf!

Tijdens de workshop maak je kennis met wat gewenst, veilig gedrag precies inhoudt en wat de gevaren zijn als er niet zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Inhoud

 • wat zijn precies persoonsgegevens?
 • over welke gegevens heb je het beheer?
 • wat mag je nu wel en niet delen?
 • veilig mailen
 • foto’s hoe zit dat nu?
 • welke rechten hebben ouders en de teamleden?
 • je eigen persoonsgegevens
 • mogelijkheid tot vragen stellen

Resultaat

 • Je wordt je ervan bewust hoe belangrijk het is om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van jezelf, kinderen, ouders en collega’s.
 • Je weet wat je moet doen om te voldoen aan de eisen die de AVG stelt.
 • Je weet wat de gevaren zijn als er niet zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Extra informatie

 • Er is geen speciale voorbereiding noodzakelijk. We vragen je wel om je mobiele telefoon mee te nemen.
 • Als vervolg op deze workshop is de E-learning Bewustwording AVG in de kinderopvang te volgen. Deze is geschikt voor alle medewerkers.
 • Wil je dat alle locaties/vestigingen die binnen de kinderopvangorganisatie vallen, AVG-proof worden? Wij kunnen hier op offertebasis maatwerk voor leveren.
 • Je kunt bij de CED-Groep een externe functionaris voor gegevensbescherming inhuren.

Primair onderwijs

Werk je in het primair onderwijs? Schrijf je dan in voor Hoe ver ben jij met de AVG? gericht op primair onderwijs.

K0707/S7014

Ik wil een training voor mijn team. icon-arrow-right
x